PPP w pigułce

„Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” to kwartalnik, w którym zamieszczane są publikacje eksperckie, dotyczące istotnych dla kraju zagadnień społecznych i gospodarczych. Ostatnie wydanie tego periodyku zostało poświęcone w całości zagadnieniom dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
 
Najnowsza publikacja BAS-u pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” została opracowana pod redakcją dr. hab. Grzegorza Gołębiowskiego i dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak. Zawarte w niej artykuły oscylują wokół zagranicznych doświadczeń w zakresie PPP, charakterystyki formuły PPP jako elementu systemu zamówień publicznych czy kwestii finansowania przedsięwzięć PPP poprzez zastosowanie obligacji projektowych w formule project finance. Autorzy zaprezentowali też doświadczenia Miasta Poznania w finansowaniu inwestycji PPP, a także punkt widzenia partnera prywatnego.
 
 
bas
 
W najnowszym kwartalniku zawarto łącznie dziewięć publikacji. Wśród nich nie zabrakło także omówienia zagadnień odnoszących się do tzw. projektów hybrydowych, czyli łączących finansowanie ze środków prywatnych z funduszami Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że właśnie w takim wariancie – hybrydowym – realizowana jest budowa poznańskiej spalarni odpadów komunalnych.
 
Autorzy mają nadzieję, że treść artykułów będzie stanowiła istotny element dyskusji o trudnościach w realizacji projektów PPP w Polsce, a spostrzeżenia i poglądy tam zawarte przyczynią się do poprawy funkcjonowania tego sposobu współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.
 
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu