Pożyczki na modernizację energetyczną

Pożyczki na modernizację energetyczną

Planujesz modernizację energetyczną budynków? Szukasz środków na ten cel? – pyta Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). I zachęca do skorzystania z pożyczki unijnej w ramach projektu pn. „Małopolska pożyczka”.

Pożyczki na modernizację energetyczną w woj. małopolskim

Oferta, o której informuje UMWM dedykowana jest spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Skorzystać z niej mogą także towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty zajmujące się zarządzaniem budynkami komunalnymi, zlokalizowanymi na terenie woj. małopolskiego.

Jak podaje UMWM, pożyczka przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Modernizacja ta może obejmować także wymianę źródeł ciepła na odnawialne źródła energii (OZE).

Pożyczka może zostać wykorzystana na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegród przeźroczystych (fasad przeszklonych, świetlików, atrii, ogrodów zimowych). Pozyskane w jej ramach środki można także spożytkować na wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynku. Ponadto pożyczka może zostać wykorzystana na przebudowę/modernizację systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego). Wsparcie to można wykorzystać także na przebudowę/modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji i instalację systemów chłodzących.

Do wspieranych zadań należy także zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem. Ponadto budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła. Dzięki pożyczce można wykonać instalację mikrokogeneracji bądź mikrotrigeneracji na potrzeby własne. I jak już wspomniano, środki z pożyczki mogą posłużyć do zastosowania technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Wartość jednostkowej pożyczki wynosi od 100 tys. zł do 3,2 mln zł. Maksymalny okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 20 lat (licząc od daty jej uruchomienia). Urząd marszałkowski zaznacza też, że w spłacie kapitału może być udzielona karencja na okres do sześciu miesięcy. Udzielona karencja w spłacie nie wydłuża jednak okresu spłaty pożyczki. W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego.

Program obsługuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny