Na Pomorzu nie tylko pożyczka OZE i ekopożyczka…

Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z czterech instrumentów finansowych. Będzie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, pożyczki na modernizację energetyczną, pożyczka OZE i ekopożyczka. Całkowita kwota zawartej umowy to ponad 510 mln zł. Środki pochodzić będą z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – podał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP).

28 listopada 2023 r. umowę z Pomorskim Funduszem Rozwoju (PFR-em) podpisali marszałkowe województwa pomorskiego: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Wśród sygnatariuszy byli również prezesi PFR-u: Jacek Zwolak i Magdalena Pronobis.

Instrumenty zwrotne

Podpisana umowa dotyczy uruchomienia finansowania w ramach tzw. instrumentów zwrotnych. Będą to pożyczki, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy z Pomorza. Umowa opiewa na ponad pół miliarda złotych, które pozwolą na uruchomienie szerokiej gamy pożyczek – wskazał UMWP. Będą to cztery projekty: dla przedsiębiorców, na efektywność energetyczną, na odnawialne źródła energii i na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Łączna wartość umowy to 510,8 mln zł, z czego 434,2 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Instrumenty będą uruchamiane sukcesywnie już od I kwartału 2024 r. – zapowiedział UMWP. Pożyczek udzielać będą partnerzy finansujący, którzy zostaną wyłonieni w przetargach ogłaszanych przez PFR.

Efektywność energetyczna, pożyczka OZE i ekopożyczka

Pierwszym obszarem, dla którego udzielane będzie wsparcie to pożyczka rozwojowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna wartość pożyczki to 2 mln zł.

Drugim z planowanych obszarów wsparcia jest efektywność energetyczna. Odbiorcami mogą być właściciele budynków mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe czy towarzystwa budownictwa społecznego. Wartość udzielanych pożyczek wynosi od 3 do 10 mln zł, zależnie od rodzaju budynku. Wparcie można będzie przeznaczyć np. na termomodernizację budynków i systemy zarządzania energią.

Pożyczka OZE to trzeci planowany do wdrożenia mechanizm. W jego ramach finansowana może być budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz magazynów energii. Pożyczka OZE będzie mogła wspierać także przyłączanie OZE do istniejących sieci energetycznych i cieplnych. W ramach pożyczki OZE przedsiębiorcy będą mogli uzyskać do 10 mln zł – dodał UMWP.

Czwarty, ostatni obszar to ekopożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej celem jest wsparcie transformacji sektora MŚP w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Chodzi tu o np. ograniczanie ilości odpadów czy materiałochłonności produkcji. W ramach tego mechanizmu maksymalna wysokość wsparcia wynosić będzie 5 mln zł.

Na podstawie pomorskie.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny