Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej

Wczoraj, 12 września marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał pre-umowy o dofinansowanie dla szeregu gminnych projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Projekty realizowane będą dzięki wsparciu udzielonemu w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

Poprawa efektywności energetycznej z dofinansowaniem

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 202o. W ramach ww. działania ogłoszone zostały dwa konkursy. Pierwszy z nich dedykowany był projektom realizowanym w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Początkowo kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosiła niemal 68,5 mln zł. Jednak ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz chęć wsparcia jak największej liczby podmiotów dokonano zwiększenia, przeznaczonej do zakontraktowania, kwoty środków. Stąd też wsparcie udzielone w ramach konkursu zostanie udzielone 53 projektom na całkowitą kwotę dofinansowania niespełna 127,7 mln zł.

Drugi z konkursów dotyczył projektów realizowanych w dziedzinie wzrostu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym i dedykowany był dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosiła prawie 40,7 mln zł. W ramach tego konkursu wsparcie zostanie udzielone pięciu projektom (jedna z umów została podpisana w innym terminie), a całkowita kwota dofinansowania wybranych projektów wynosi ponad 24 mln zł.

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), w ramach Działania 3.3 wsparcie otrzyma łącznie 58 projektów, a jego kwota wyniesie blisko 152 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl