Termomodernizacja – mniej zużytej energii i niższe emisje

Poprawa efektywności energetycznej w regionie

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 10 gminach z regionu będą przeprowadzone kompleksowe termomodernizacje.

Modernizacje energetyczne obejmą łącznie 53 budynki (mieszkalne i użyteczności publicznej). 27 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) podpisano w tej sprawie umowy dotacyjne.

Pomogą doradcy energetyczni

To bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Mogą Państwo jednak liczyć na wsparcie naszych doradców energetycznych. Pomogą oni podczas realizacji przedsięwzięć, jak i przy ich odbiorze. Proszę liczyć na zespół doradców energetycznych i pracowników Funduszu – powiedział Maciej Kazienko, zastępca prezesa WFOŚiGW.

Łączna wartość inwestycji to ponad 45 mln zł, zaś wsparcie unijne sięga 27 mln zł. Budynki, które zostaną zmodernizowane, znajdują się w Stegnie, Tczewie, Somoninie, Helu, Pszczółkach, Cedrach Wielkich, Pruszczu Gdańskim, powiecie gdańskim i wejherowskim. Celem Poddziałania 10.1.1, w ramach którego realizowane są projekty, jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i komunalnych wielorodzinnych domów mieszkalnych. W ramach kompleksowych przedsięwzięć przewiduje się wsparcie zadań polegających na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, monitorowaniu i zarządzaniu energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), wymianie źródeł ciepła i zastosowaniu indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

Termomodernizacja – mniej zużytej energii i niższe emisje

W efekcie przeprowadzonych inwestycji zmniejszy się zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Przełoży się to na poprawę efektywności energetycznej budynków w regionie oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szacuje się, że rocznie zużycie energii zmniejszy się o ponad 17 mln kWh, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery – o blisko 6 tys. ton.

Wspomniane projekty realizowane są w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do 2020 r. Zakłada ona modernizację energetyczną 230 budynków do 2023 r.

Na podstawie: wfos.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

reklama

 

reklama