Samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt

Ponad 100 mln zł na samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przeznaczy ponad 100 mln zł na samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt dla wszystkich województw.

Za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), NFOŚiGW pomoże w tym roku ochotniczym strażom pożarnym (OSP) oraz innym służbom ratowniczym w całym kraju zaopatrzyć się w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń. Dotacje z NFOŚiGW wyniosą łącznie 102,5 mln zł.

Samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ze wsparciem NFOŚiGW i WFOŚiGW

Pieniądze zostaną przekazane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Jest to jeden z, zasilanych ze środków krajowych, programów priorytetowych NFOŚiGW. Dotacje na pojazdy i sprzęt pozwalający ratować życie i zdrowie mieszkańców oraz ich mienie trafią do beneficjentów po uprzednim przekazaniu tych środków WFOŚiGW.

Wsparcie dla służb ratowniczych dotyczy wszystkich 16 województw i jest jednym z elementów realizacji Porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaznacza NFOŚiGW.

W ramach tej współpracy na bieżący rok zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych i interwencjach polegających na usuwaniu skutków zagrożeń. Będą to m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze dla 475 jednostek OSP. Na zakup tych pojazdów NFOŚiGW przeznaczył przeszło 98 mln zł, a WFOŚiGW – ponad 24 mln zł.

Dodatkowo NFOŚiGW dofinansuje zakup wyposażenia ratowniczego i specjalistycznego sprzętu pływającego dla 254 jednostek ratowniczych (w tym WOPR i GOPR) w 10 województwach za kwotę przekraczającą 4,5 mln zł.

Wszystkie umowy regulujące udostępnienie środków w postaci dotacji zostały podpisane przez Marka Ryszkę, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz prezesów zarządów 16 WFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)