Pomysły z zakresu ochrony środowiska

Pomysły z zakresu ochrony środowiska, czyli zakończyła się ocena merytoryczna wniosków do Zielonego Budżetu Katowic

Katowiczanie złożyli w tym roku rekordową liczbę wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego (było ich 415), a do tego po raz pierwszy mogli również zgłaszać swoje pomysły do Zielonego Budżetu miasta Katowice – przypomina Urząd Miasta Katowice (UM). Jak zaznacza magistrat, nowa forma konsultacji społecznych pozwala mieszkańcom na zgłaszanie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna zgłoszonych projektów, a warto dodać, że do finansowania w ramach Zielonego Budżetu, na przełomie kwietnia i maja br., mieszkańcy przedstawili swoje pomysły z zakresu ochrony środowiska w liczbie 128 inicjatyw.

Do realizacji możliwe są 72 pomysły z zakresu ochrony środowiska

Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego zdecydowałem, by oprócz tradycyjnego budżetu obywatelskiego realizować Zielony Budżet. W ostatnich latach coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielonych projektów. Na Zielony Budżet przeznaczamy 3 mln zł. Będzie to prawdopodobnie największy tego typu program w Polsce. Mieszkańcy zgłosili aż 128 projektów. Weryfikację merytoryczną i formalną przeszły 72 zadania, spośród których komisja złożona z urzędników i ekspertów zewnętrznych wyłoni te propozycje, które w najlepszy sposób będą się wpisywać w proekologiczny rozwój naszego miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Podczas oceny merytorycznej miejskie jednostki dokonywały analizy wniosków pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, weryfikowały koszty ich realizacji i sprawdzały czy zgłoszona propozycja mieściła się w katalogu zadań Zielonego Budżetu. Po analizie okazało się, że 72 zadania są możliwe do realizacji – tłumaczy UM.

Jakie pomysły z zakresu ochrony środowiska oceniono pozytywnie?

Wśród pozytywnie ocenionych propozycji znajduje się szereg zadań związanych z zagadnieniami poprawy i zazielenienia okolic, w których funkcjonują katowiczanie. Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (także owocowych), ale też tworzenie łąk kwietnych, zakupy kwietników, stawianie żywopłotów czy rewitalizację i pielęgnację terenów trawiastych. Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili projekty mające pomóc zwierzętom. Wśród takich propozycji znalazły się zakup budek lęgowych dla ptaków, stworzenie pszczelich pasiek i tzw. hoteli dla owadów zapylających. Dodatkowo pojawienie się nowych znaków odblaskowych ostrzegających o możliwości pojawienia się na drodze drobnych zwierząt ma na celu poprawienie ich bezpieczeństwa – wylicza UM.

Nie zabrakło również projektów o charakterze edukacyjnym. W przypadku wyboru tych zadań do realizacji, mieszkańcy będą mogli brać udział w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych (Piotrowice-Ochojec) i edukacyjno-warsztatowych (Zawodzie), a także uczestniczyć w cyklu EKO-warsztatów (Ligota-Panewniki) i zajęć o bioróżnorodności. Z kolei dla uczniów katowickich szkół zaproponowano zajęcia z zakresu zero waste.

Pomysły z zakresu ochrony środowiska? O ich realizacji zadecyduje zespół

O tym, które z zadań będą realizowane w przyszłym roku zdecyduje specjalnie w tym celu powołany zespół, w skład którego wejdą m.in. specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska, przedstawiciele NGO i naukowcy – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy miasta Katowice. Pomysły katowiczan oceniać będą m.in.: dr hab. Edyta Sierka z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański z Politechniki Śląskiej i Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty.

Zadaniem Zespołu będzie wskazanie do realizacji tych projektów zgłoszonych przez mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska przyrodniczego na terenie miasta – zaznacza UM i wskazuje, że lista zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice będzie znana do 29 września br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny