Dla neutralności klimatycznej

Pomoc w osiągnięciu neutralności klimatycznej

W piątek, 13 stycznia br., w Warszawie podpisana została umowa dotycząca wielkopolskiego programu Life After Coal Pl. Program ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej do 2040 r. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), umowa została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pozyskano w ten sposób ponad 28 mln zł.

Umowa o dofinansowanie, które pomoże w osiągnięciu neutralności klimatycznej

Wspomnianą umowę podpisali Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Sławomir Mazurek, zastępca prezesa NFOŚiGW. Dotyczy ona pozyskania środków na realizację projektu „Life After Coal Pl”. Ma on służyć wdrażaniu Strategii Neutralności Klimatycznej – Wielkopolska Wschodnia 2040.

Jak podaje UMWW, w grudniu 2022 r., Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowę dotacyjną z Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury – CINEA. Agencja ta działa na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską.

Chcemy wyprzedzić o 10 lat unijne zamierzenia i zrealizować w Wielkopolsce ideę zeroemisyjności już w 2040 roku. Dlatego w tym zakresie wyznaczyliśmy dla Wielkopolski Wschodniej wyrafinowane standardy w kwestiach energetycznych. Obszar ten odpowiada obecnie za 60 procent emisji gazów cieplarnianych całego województwa. Wprowadzenie źródeł zeroemisyjnych pozytywnie wpłynie na klimat i jakość naszego powietrza – tłumaczył marszałek Woźniak.

Starania zakończone sukcesem

Starania Zarządu Województwa Wielkopolskiego zakończyły się sukcesem. Prowadzone były wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie, o środki unijne z CINEA oraz środki krajowe z NFOŚiGW . Oznacza to, że strategia ukierunkowana na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych będzie mogła być wdrażana dzięki wielkopolskiemu projektowi. Jej wdrażanie będzie realizowane od stycznia br. przez kolejnych 9 lat.

Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony, jako jeden z najlepszych w dotychczasowej 30-letniej historii europejskiego Programu LIFE. Dzięki temu warte ok. 85 mln zł przedsięwzięcie uzyskało ponad 51 mln zł unijnego wsparcia. Pozostałe środki to wsparcie krajowe, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszące ponad 28 mln zł oraz środki własne wszystkich współbeneficjentów. NFOŚiGW w tym zakresie udzielił dotacji w ramach Programu Priorytetowego pn. Współfinansowanie Programu LIFE. Pomocni w procesie ubiegania się o krajowe środki byli także Wojewoda Wielkopolski oraz wielkopolscy parlamentarzyści i sejmikowi radni – podkreśla Jacek Bogusławski.

Czemu służy Program LIFE

Przy okazji UMWW przypomniał, że Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej. Narzędzie to jest poświęcone współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska. Poświęcone jest też działaniom mitygacyjnym (łagodzącym) i adaptacyjnym do zmian klimatu. Głównym celem tego Programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska. program ma też służyć realizacji unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej. Jego celem jest także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań. W ramach projektu samorządy zostaną również wyposażone w wiedzę dotyczącą skutecznego sięgania po dedykowane środki. Chodzi o środki m.in. z wartego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Ważnym aspektem projektu będzie postawienie na neutralne dla klimatu nośniki energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę efektywności energetycznej. Natomiast nadrzędnym celem jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m.in. miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp. – w procesie sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej także potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją – zwraca uwagę Maciej Sytek, pełnomocnik zarządu województwa wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Kto będzie zaangażowany w projekt służący osiągnięciu neutralności klimatycznej

Projekt jest realizowany w konsorcjum, którego beneficjentem koordynującym jest Województwo Wielkopolskie. Wśród współbeneficjentów są natomiast: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Do grona tego należą też gminy: Brudzew, Dąbie, Dobra, Golina, Grodziec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Lądek i Malanów. Współbeneficjentami są również gminy: Powidz, Przykona, Rychwał, Rzgów, Słupca (gmina wiejska), Sompolno, Stare Miasto oraz Ślesin. W dalszej alfabetycznej kolejności są gminy: Tuliszków, Turek (miasto) i Turek (gmina wiejska), Wągrowiec (miasto), Wilczyn i Władysławów. Udział w projekcie wezmą także gmina Wierzbinek i miasta Ostrów Wlkp., Kalisz oraz Konin. Beneficjentami są także powiaty: Koniński, Słupecki i Turecki.

Udział w projekcie biorą też Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, PPNT Fundacja UAM. Do tego grona należy też Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Konińska Izba Gospodarcza. Są w nim także partnerzy zagraniczni, tacy jak: Platform Brown to Green (z Bułgarii), University of Flensburg CoalExit (z Niemiec).

Partnerami wspierającymi są natomiast: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, Fundacja WWF Polska, Miasto i Gmina Pleszew.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny