polskiej elektroenergetyki

Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki

Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych rozwój krajowej elektroenergetyki, z jak najwyższym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE), przyniesie Polsce największe korzyści gospodarcze, środowiskowe oraz strategiczne. Według informacji przekazanej przez Polską Agencję Prasową (PAP), takie wnioski płyną z raportu pt. „Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki A.D. 2040”. Opracowanie zostało przygotowane przez Instytut Jagielloński (IJ) i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki szacuje koszty transformacji elektroenergetycznej

Omawiana analiza szacuje całościowe koszty transformacji elektroenergetycznej, aby zweryfikować, czy będzie ona oznaczać wyższe, czy też niższe koszty dla społeczeństwa niż scenariusz „business as usual”.

– Nasz raport wskazuje, że mimo wyższych kosztów inwestycyjnych oparcie się miksów energetycznych na energii odnawialnej jest korzystne dla polskiej gospodarki. Inwestowanie w OZE bardziej się opłaca, chociażby patrząc na korzyści środowiskowe i bezpośrednie korzyści gospodarcze dla naszego kraju. Bardzo brakowało na rynku takiego opracowania, które wyliczałoby te koszty. To cenny i potrzebny głos w dyskusji o transformacji energetycznej Polski – powiedział Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Z raportu wynika, że większe inwestycje w infrastrukturę się opłacą. Przy założeniu najwyższego udziału źródeł odnawialnych Polska gospodarka może zaoszczędzić nawet 116 mld zł (ok. 34 zł/MWh) do 2040 r. Inwestycje będą ponadto wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost niezależności energetycznej od importu paliw.

Prezentując raport, Marcin Roszkowski, prezes IJ, podkreślił, że opracowanie identyfikuje koszty budowy i funkcjonowania nowego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Modeluje też trzy warianty jego rozwoju, a także identyfikuje, opisuje i analizuje wyzwania strategiczno-operacyjne, które stoją przed KSE u progu transformacji.

Najwyższe kwotowo nakłady inwestycyjne w Wariancie C

Jak przekazała PAP, w raporcie szczegółowo opisane są także obserwowane obecnie wyzwania techniczne w prowadzeniu pracy systemu z rosnącymi udziałami pogodozależnych OZE oraz przykładowe kilkudniowe okresy z dobowogodzinowego życia KSE w 2040 r.

Według autorów opracowania, przeprowadzona w raporcie analiza pozwala wysnuć szereg wniosków. Wariant o najwyższych wolumenach mocy OZE (Wariant C) cechuje się najwyższymi kosztami infrastrukturalnymi oraz kosztami bilansowania w latach 2025-2040. Pomimo tego Wariant C przekłada się na największe korzyści w zakresie unikniętych kosztów paliw (165 mld zł mniej niż wariant o najniższym wykorzystaniu OZE, czyli Wariant A), a także unikniętych wolumenów oraz kosztów emisji CO2 (odpowiednio 362 mln Mg oraz 201 mld zł mniej niż Wariant A).

Najwyższe kwotowo nakłady inwestycyjne w Wariancie C dają największy potencjał stymulacji wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce. To także wykorzystanie krajowych zasobów energii odnawialnej i wzrost niezależności energetycznej. Natomiast Wariant A to w dużej mierze „przepalanie” pieniędzy w związku z importem paliw (gaz, uran, węgiel) oraz ponoszeniem możliwych do uniknięcia kosztów uprawnień do emisji CO2.

Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki – najbardziej korzystny jest Wariant C

Przełożenie kosztów transformacji elektroenergetyki na koszty energii dla gospodarki pokazuje, że najbardziej korzystny jest Wariant C. Na przestrzeni lat 2025-2040 daje on łącznie ok. 116 mld zł (ok. 34 zł/MWh) oszczędności względem Wariantu A.

Pełny raport dostępny jest na stronie: psew.pl.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (Źródło informacji: PAP MediaRoom)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu