Pięć pierwszych umów

Podpisano pięć pierwszych umów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała, że 8 czerwca podpisała pięć pierwszych umów z beneficjentami programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Łącznie do pięciu przedsiębiorstw trafi prawie 17,5 mln zł. jak wskazuje PARP, dofinansowanie z Funduszy Norweskich otrzymają projekty, które wprowadzają technologie poprawiające jakość życia, zielone technologie oraz innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Jednocześnie Agencja zaznacza, że to dopiero początek procesu podpisywania umów na realizację projektów. Łącznie taką pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.

Pięć pierwszych umów – to dopiero początek

Łącznie aż 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”, 12 projektów na niemal 10 mln euro w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” oraz 14 projektów na kwotę niecałych 14 mln euro w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”. Cieszymy się, że dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć ich w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa – skomentował Marcin Czyża, zastępca prezesa PARP. – Aż 27 spośród projektów, które uzyskały wsparcie w programie, to projekty partnerskie, realizowane we współpracy z podmiotami norweskimi – dodał.

Stymulowanie zielonych innowacji

Agencja zwraca uwagę, że w schemacie „Technologie przyjazne środowisku” granty otrzymają projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek.

Zależy nam na jak najlepszym stymulowaniu zielonych innowacji oraz rozwoju biznesu i konkurencyjności na polskim rynku. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich – ocenia Anders Eide, ambasador Norwegii w Polsce.

Pięć pierwszych umów, w tym na przetwarzanie złomu i małe elektrownie wodne

Dofinansowanie otrzymają również (w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”) rozwiązania technologiczne, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Projekt Firmy Usługowo Handlowej HOLDMAR Szymański Sławomir dotyczy wdrożenia innowacyjnego procesu przetwarzania złomu mieszaniny metali oraz elektroodpadów.

Cieszymy się, że dzięki grantom będziemy w stanie prężniej się rozwijać, co przysłuży się zarówno rozwojowi firmy, jak i środowisku. Przewidujemy, że wprowadzenie w życie planowanych innowacji przełoży się na zwiększenie ilości odpadu przetworzonego i odzyskanego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odprowadzanych do atmosfery – przyznaje Sławomir Szymański, właściciel firmy.

Celem projektu firmy WTW Poland jest opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu – specjalnej grupy turbin, które znajdą swoje zastosowania w małych elektrowniach wodnych – tłumaczy PARP.

Dofinansowanie pozwoli nam nie tylko na rozwój firmy. W naszych planach jest też kampania informacyjna, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w obszarze wód śródlądowych, w tym nowych procesów i produktów – wyjaśnia Mateusz Wiszniewski, wiceprezes Zarządu WTW Poland.

Poprawić jakość życia osób starszych

Z kolei MS Consulting Group chce wprowadzić na rynek innowacyjną usługę Independent Living. Celem projektu jest m.in. opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych wspierających codzienne życie osób starszych i poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia.

Na podstawie stories.prowly.com

fot. PARP

reklama

 

partner merytoryczny