Niskoemisyjny transport i energooszczędne oświetlenie

Pieniądze na niskoemisyjny transport i energooszczędne oświetlenie

W sumie 159 mln zł unijnego dofinansowania trafi na inwestycje związane z tworzeniem warunków dla rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty z Subregionu Centralnego, które otrzymają dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na wsparcie może liczyć 19 przedsięwzięć. Na niskoemisyjny transport przeznaczono 145,4 mln zł, a na wymianę oświetlenia – 13,3 mln zł.

Niskoemisyjny transport i energooszczędne oświetlenie

W ramach 14 zadań transportowych powstaną zintegrowane centra przesiadkowe (m.in. w powiecie pszczyńskim, Chorzowie, Ciasnej, Imielinie i Kochanowicach), węzeł przesiadkowy wraz ze ścieżkami rowerowymi (w Piekarach Śląskich), a Zawiercie zakupi tabor autobusowy.

Wśród pięciu inwestycji wybranych do dofinansowania w obszarze zmniejszenia energochłonności oświetlenia miejskiego największa kwota została przyznana Dąbrowie Górniczej (5,8 mln zł), następna gmina to Siemianowice Śląskie (3,6 mln zł).

Warto dodać, że samorządy z Subregionu Zachodniego mogą składać kolejne projekty obejmujące zakup taboru autobusowego, budowę węzłów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride, budowę systemów miejskich wypożyczalni rowerów czy wdrożenia inteligentnych systemów transportowych do 29 września br.

W skali województwa, w omawianym obszarze, przyznano już łącznie ponad 900 mln zł dotacji z RPO.

Na podstawie: www.slaskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama