Pieniądze na poprawę jakości środowiska

Pieniądze na poprawę jakości środowiska dla Rybnika

Przeszło 3 mln zł – to kolejny, zakończony sukcesem efekt ubiegania się przez Miasto Rybnik o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozyskane środki, to pieniądze na poprawę jakości środowiska.

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że w ostatnich dniach Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania dwa kolejne projekty związane z poprawą jakości środowiska w mieście.

Pieniądze na poprawę jakości środowiska – zastosowanie OZE

Pierwszy projekt dofinansowany w ramach poddziałania 4.1.2 „Odnawialne źródła energii – RIT” obejmuje swoim zakresem instalację w trzech miejskich budynkach użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Stodoły), nowych źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (OZE), które zastąpią dotychczasowe wysokoemisyjne źródła oparte o węgiel.

W ramach projektu zaplanowano montaż pięciu źródeł opartych o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda zasilanych w trzech przypadkach energią elektryczną, zaś w dwóch przypadkach gazem (technologia z wykorzystaniem gazu została przewidziana w dzielnicach Kłokocin i Golejów, gdzie w 2020 r. przewidywany jest proces rozpoczęcia gazyfikacji). Wybudowane pompy ciepła będą służyć do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jak podaje UM, projekt jest elementem szerokich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Rybnika. Podstawowym rezultatem projektu będzie ograniczanie emisji C02 i PM10 z instalacji służących do ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Rybnika.

Wartość projektu wynosi niemal 2,172 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) sięgnie niemal 1,760 mln zł. Wkład budżetu Miasta Rybnika wyniesie ponad 413 tys. zł. Projekt będzie realizowany w 2020 r.

Pieniądze na poprawę jakości środowiska – usuwanie azbestu

Drugi z projektów to tzw. projekt grantowy dofinansowany w ramach poddziałania 5.2.2 „Gospodarka odpadami RIT”. Projekt zakłada unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika poprzez udzielenie grantów osobom fizycznym, które zgłosiły się na nabór prowadzony przez UM w lutym i marcu br.

Grant pokrywający do 100% kosztów kwalifikowanych będzie udzielany na: demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz ich wywiezienie i unieszkodliwienie, a także przywrócenie stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu.

Projekt obejmuje 74 obiekty (z czego 40 to budynki mieszkalne a 27 to budynki gospodarcze, garaże i wiaty) oraz dodatkowo siedem nieruchomości, gdzie azbest jest jedynie składowany. W sumie zostanie usuniętych i unieszkodliwionych ponad 115 ton niebezpiecznego materiału zawierającego azbest – wskazuje rybnicki magistrat.

Wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie z EFRR ma wynieść niemal 1,44 mln zł. Wkład Rybnika wyniesie natomiast niemal 76 tys. zł. Granty będą udzielane w 2020 i 2021 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

partner merytoryczny

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

partner medialny

reklama