Pieniądze na poprawę jakości środowiska

Pieniądze na poprawę jakości środowiska dla Rybnika

Przeszło 3 mln zł – to kolejny, zakończony sukcesem efekt ubiegania się przez Miasto Rybnik o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozyskane środki, to pieniądze na poprawę jakości środowiska.

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że w ostatnich dniach Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania dwa kolejne projekty związane z poprawą jakości środowiska w mieście.

Pieniądze na poprawę jakości środowiska – zastosowanie OZE

Pierwszy projekt dofinansowany w ramach poddziałania 4.1.2 „Odnawialne źródła energii – RIT” obejmuje swoim zakresem instalację w trzech miejskich budynkach użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Stodoły), nowych źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (OZE), które zastąpią dotychczasowe wysokoemisyjne źródła oparte o węgiel.

W ramach projektu zaplanowano montaż pięciu źródeł opartych o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda zasilanych w trzech przypadkach energią elektryczną, zaś w dwóch przypadkach gazem (technologia z wykorzystaniem gazu została przewidziana w dzielnicach Kłokocin i Golejów, gdzie w 2020 r. przewidywany jest proces rozpoczęcia gazyfikacji). Wybudowane pompy ciepła będą służyć do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jak podaje UM, projekt jest elementem szerokich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Rybnika. Podstawowym rezultatem projektu będzie ograniczanie emisji C02 i PM10 z instalacji służących do ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Rybnika.

Wartość projektu wynosi niemal 2,172 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) sięgnie niemal 1,760 mln zł. Wkład budżetu Miasta Rybnika wyniesie ponad 413 tys. zł. Projekt będzie realizowany w 2020 r.

Pieniądze na poprawę jakości środowiska – usuwanie azbestu

Drugi z projektów to tzw. projekt grantowy dofinansowany w ramach poddziałania 5.2.2 „Gospodarka odpadami RIT”. Projekt zakłada unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika poprzez udzielenie grantów osobom fizycznym, które zgłosiły się na nabór prowadzony przez UM w lutym i marcu br.

Grant pokrywający do 100% kosztów kwalifikowanych będzie udzielany na: demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz ich wywiezienie i unieszkodliwienie, a także przywrócenie stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu.

Projekt obejmuje 74 obiekty (z czego 40 to budynki mieszkalne a 27 to budynki gospodarcze, garaże i wiaty) oraz dodatkowo siedem nieruchomości, gdzie azbest jest jedynie składowany. W sumie zostanie usuniętych i unieszkodliwionych ponad 115 ton niebezpiecznego materiału zawierającego azbest – wskazuje rybnicki magistrat.

Wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie z EFRR ma wynieść niemal 1,44 mln zł. Wkład Rybnika wyniesie natomiast niemal 76 tys. zł. Granty będą udzielane w 2020 i 2021 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner portalu

partner merytoryczny

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny