Pieniądze dla Gorzowa

31 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowy pożyczki (9,3 mln zł) i dotacji (29,25 mln zł) z władzami Gorzowa Wlkp. na realizację inwestycji pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. – udział Miasta Gorzowa Wlkp.”.
 
gorzów
 
Projekt to część przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu KAWKA.
 
Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. poprzez modernizację wysokoemisyjnych węglowych systemów zaopatrzenia w energię cieplną na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń. Inwestycja polega na rozbudowie sieci ciepłowniczej i podłączeniu do niej istniejących obiektów, które są ogrzewane przy wykorzystaniu paliwa stałego. Projekt przewiduje też likwidację lokalnych źródeł ciepła (indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków) oraz wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. Działaniami objętych zostanie 380 budynków wielorodzinnych.
 
Szacuje się, iż w wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się roczna emisja pyłu PM2,5 o ponad 160 Mg, pyłu PM10 – o blisko 170 Mg, SO2 – o ok. 401 Mg, NOx – o 58 Mg, CO2 – o 17,4 tys. Mg oraz benzeno(a)pirenu – o 0,1 Mg.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu