Personalia

Kadra zarządcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększyła się o jedną osobę. Minister środowiska powołał bowiem Dorotę Zawadzką-Stępniak na stanowisko zastępcy prezesa ds. przedsięwzięć środowiskowych. Wśród jej kompetencji znalazły się m.in. nadzór nad planowaniem, monitorowaniem i realizacją projektów środowiskowych m.in. w obszarze ochrony powierza i klimatu.
 
stępniak
 
Dorota Zawadzka-Stępniak ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresu ochrony powietrza. Była doradcą prof. Macieja Nowickiego, gdy pełnił on funkcję ministra środowiska, w obszarze ochrony powietrza i polityki klimatyczno-energetycznej. Brała aktywny udział w przygotowaniach do konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pracowała także jako zastępca dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska oraz jako radca ministra w Departamencie Ochrony Powietrza. W imieniu ministra środowiska prowadziła międzynarodowe negocjacje w sprawie sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto (tzw. jednostek AAU).
 

Na podstawie: www.mos.gov.pl

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu