Osiem autobusów elektrycznych

Osiem autobusów elektrycznych dla Gorzowa Wlkp.

W przyszłym roku na ulicach miasta pojawi się osiem autobusów elektrycznych, a koszt ich zakupu wraz z infrastrukturą niezbędną do ładowania wynieść ma 30,5 mln zł – informuje Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM).

Osiem autobusów elektrycznych z unijnym dofinansowaniem

Projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 20,8 mln zł, co potwierdziła podpisana, wczoraj (30 stycznia 2020 r.), w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie umowa. Swój podpis na dokumencie złożyła Agnieszka Surmacz, wiceprezydent Gorzowa Wlkp.

Władze miast coraz większą wagę przywiązują do poprawy jakości życia mieszkańców. Ekologiczna i przyjazna komunikacja miejska powoli staje się standardem. Dzięki finansowaniu unijnemu w polskich miastach pojawi się kolejne 190 nowych autobusów elektrycznych. Pasażerowie ucieszą się z udogodnień, a my wszyscy z czystszego powietrza – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Projekt zostanie zrealizowany wspólnie przez Miasto Gorzów i gorzowski Miejski Zakład Komunikacji (MZK). Pozyskane środki pozwolą na zakup ośmiu autobusów elektrycznych, o zużyciu energii elektrycznej wynoszącej 1 kWh/km.

Stacje do ładowania elektrycznych pojazdów zostaną umiejscowione w zajezdni MZK, a także na trzech pętlach autobusowych.

Autobusy elektryczne zastąpią część taboru pojazdów napędzanych olejem napędowym. Dzięki środkom unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyznanych w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, zredukowane mają zostać emisja dwutlenku węgla i hałasu w aglomeracjach miejskich w Polsce.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

fot. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

reklama

 

reklama