operatorów sieci

Nabór wniosków w programie dla operatorów sieci dystrybucyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że uruchomił nowy program dofinansowania przedsięwzięć energetycznych. Jest on dedykowany dla operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD). W ramach programu będą wspierane działania mające na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz budowę systemu magazynowania. Program udostępnia ścieżkę do osiągnięcia celów ramowych, dotyczących klimatu i energetyki, określonych na poziomie krajowym. Wspiera również realizację celów długoterminowych wytyczonych w „Porozumieniu Paryskim” – poinformował NFOŚiGW.

Wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnych – na co można pozyskać dofinansowanie?

Jak przekazał Fundusz, w ramach programu przewidziano wsparcie dotacyjne na przygotowanie oraz dostosowanie sieci dystrybucyjnych do nowych warunków pracy. Wsparcie może polegać m.in. na kompleksowej modernizacji stacji rozdzielni na wszystkich poziomach napięcia oraz budowie systemów magazynowania stanowiących zintegrowany element sieci dystrybucyjnej. W ramach rozbudowywania systemów magazynowania można pozyskać środki na kontenery bateryjne, inwertery, magazyny mobilne i autotransformatory. Transformatory, montaż modułów bateryjnych czy systemy wspomagające wraz z testami i odbiorami magazynów również będą dofinansowane.

Dofinansowane będą mogły zostać projekty budowy powiązań z siecią (sieć elektroenergetyczna oraz teleinformatyczna) i systemami OSD oraz operatorów systemów przesyłowych. Na wsparcie mogą liczyć także przedsięwzięcia z zakresu konfiguracji i adaptacji magazynów (BMS, EMS, odwzorcowanie w systemach monitorujących, utworzenie zdalnego dostępu do urządzeń i/lub danych itp.).

W jaki sposób złożyć wniosek?

Jak zaznaczył NFOŚiGW, wnioski o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Będą one przyjmowane w trybie ciągłym, do 31 stycznia 2024 r. lub do wyczerpania środków alokacji. Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 mld zł.

Środki na realizację programu priorytetowego „Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla operatorów sieci dystrybucyjnych” pochodzą z zasobu zgromadzonego na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu