odnawialne źródła energii

Nabór w programie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”

Urząd Miasta Bielsko-Biała (UM) poinformował, że 1 lipca 2024 r. o godz. 8.00 rozpocznie się pierwszy nabór zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”. Nabór zakończy się 2 sierpnia o godz. 12.00.

Odnawialne źródła energii – co należy zrobić, aby otrzymać grant?

Magistrat podał, że deklaracje udziału w projekcie będą przyjmowane w budynku Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Juliusza Słowackiego 27. Można je składać w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00-15.00, w czwartki w godz. 8.00-17.00, a w piątki w godz. 8.00-12.00. Projekt zadedykowano osobom fizycznym będącym właścicielami, współwłaścicielami lub osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt2a ustawy z 7lipca 1994 r. – prawo budowlane. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Deklaracja musi być kompletnie i czytelnie wypełniona. Należy do niej dołączyć wydruk/wypis z księgi wieczystej nieruchomości nie starszy niż 6 miesięcy. Zgody współwłaścicieli nieruchomości na udział w projekcie można składać wraz z deklaracją lub dostarczyć na adres operatora projektu w terminie do 19 sierpnia 2024 r. Niekompletne deklaracje będą odrzucone, a po złożeniu deklaracji nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.

Jakiej wysokości wsparcie można uzyskać?

Jak podaje UM, beneficjent może otrzymać dofinansowanie maksymalnie na 1 instalację fotowoltaiczną, 1 pompę ciepła, 1 instalację kolektorów słonecznych, 1 magazyn energii elektrycznej i do 2 magazynów energii cieplnej. Wysokość wsparcia może wynieść do 85 % kosztów netto. Warunkiem jest ich współpraca z różnymi instalacjami OZE.

W pierwszym naborze dostępne będą inwestycje planowane do realizacji w latach 2024-2025 w następujących ilościach:

  • Magazyn energii elektrycznej 60 szt. – przeznaczony do magazynowania energii produkowanej przez istniejące instalacje OZE,
  • Magazyn energii cieplnej 30 szt. – przeznaczony do magazynowania energii produkowanej przez istniejące instalacje OZE (najczęściej zasobnik gorącej wody),
  • Instalacja pompy ciepła 15 szt.,
  • Instalacja kolektorów słonecznych + magazyn energii cieplnej 30 szt.,
  • Instalacja pompy ciepła + magazyn energii cieplnej 105 szt.,
  • Zestaw: kolektory słoneczne + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej 15 szt.,
  • Zestaw: Instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii elektrycznej 180 szt.,
  • Instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii elektrycznej 60 szt.

Na pompę ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania przewidziano grant do 25.500 zł. Na magazyn energii cieplnej otrzymamy do 5.100 zł, zaś na magazyn energii elektrycznej – grant do 20.400 zł. Na instalację kolektorów słonecznych przewidziano grant do 8.500 zł, a na instalację fotowoltaiczną – grant do 11.900 zł. Granty mają być wypłacane wyłącznie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że beneficjent musi posiadać 100 % środków na zapłatę wykonawcy.

Deklaracja udziału w projekcie oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela na udział w projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu, a w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 w Biurze Obsługi Interesanta.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu