oczyszczalnia ściekow

Oczyszczalnia ścieków do modernizacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej.

Na ten cel, ze środków unijnych przeznaczonych zostanie 27 mln zł, a NFOŚiGW z własnego budżetu dołoży do inwestycji 3 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków w Białej Podlaskiej do modernizacji z unijnym wsparciem

Inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna w Białej Podlaskiej potrwa ponad trzy lata, do 30 czerwca 2021 r. Ma się ona przyczynić do poprawy efektywności systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie obejmie m.in. modernizację budynków technologicznych, przebudowę niektórych urządzeń działających na oczyszczalni ścieków, a także wymianę istniejących rurociągów technologicznych.

Stanie się to możliwe dzięki umowie o dofinansowanie zawartej 6 marca br. między NFOŚiGW, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę, prezesa Zarządu, a spółką Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, w imieniu której podpis złożył Mirosław Janusz Kapłan, prezes Zarządu.

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej, który realizuje „WOD-KAN” jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. To największy program, który przeprowadzamy w Białej Podlaskiej we współpracy z naszymi spółkami. Jesteśmy miastem, które jest położone we wschodniej Polsce, na terenach – można powiedzieć – „dziewiczych”. Bardzo jest nam miło, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie z innych części Polski i mogą pooddychać na Podlasiu jeszcze ciągle świeżym powietrzem, więc tym bardziej dbamy, aby być bardziej proekologiczni – powiedział obecny podczas ceremonii podpisania umowy Dariusz Paweł Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Projekt będzie realizowany w ramach 10 kontraktów – cztery z nich obejmują roboty budowlane, a sześć usługi. Koszt całkowity projektu wynieść ma ponad 53 mln zł i będzie finansowany z trzech źródeł. 27 mln zł spółka otrzyma w ramach unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 3 mln zł NFOŚiGW przekaże ze środków własnych w formie pożyczki, a brakujące pieniądze dołoży beneficjent, czyli Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”.

Realizacja projektu wod-kan koniecznością

Przebudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków ma zwiększyć jej przepustowość, a także poprawić efektywność oczyszczania ścieków. Na inwestycji skorzystają mieszkańcy aglomeracji Biała Podlaska. Rok po oddaniu do eksploatacji obiekt będzie przystosowany do odbioru nieczystości w ilości prawie 93 tys. Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). Dofinansowanie obejmie też dostawę maszyn i urządzeń oraz samochodów specjalistycznych do monitoringu i czyszczenia sieci wod-kan. Ponadto planuje się wdrożenie Zintegrowanego Systemu GIS do zarządzania sieciami.

Przewidywane prace przy przepompowni będą wprowadzeniem miasta w XXI wiek. Modernizacja oczyszczalni i przepompowni daje ten walor, że miasto jest przygotowane na przetworzenie większej ilości ścieków, a w konsekwencji na rozwój ogólny. Biorąc pod uwagę powstanie w Białej Podlaskiej strefy ekonomicznej, a więc impulsu do dynamicznego ożywienia, realizacja projektu staje się czymś nawet koniecznym. Specjalną wartością, z punktu widzenia zarządzania, będzie wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania nową bazą. Zinformatyzujemy zarządzanie urządzeniami i awariami. Udoskonalimy też zarządzanie przepływami, pomiarami ciśnienia przepływów w sieci. To wszystko dzięki temu projektowi i dofinansowaniu – dodał Mirosław Janusz Kapłan.

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” w przeszłości współpracowała już z NFOŚiGW. Dzięki projektowi „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim rodzinom” do sieci kanalizacyjnej podłączono 495 użytkowników. Na to zadanie beneficjent otrzymał blisko 1,5 mln zł dotacji i tej samej wysokości pożyczkę z NFOŚiGW.

Cieszymy się z kolejnego infrastrukturalnego i ekologicznego sukcesu Białej Podlaskiej – podsumował Kazimierz Kujda.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

reklama