Ochrona środowiska wsparta przez WFOŚiGW

Ochrona środowiska wsparta przez WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) poinformował o kolejnych dofinansowanych działaniach.

Dofinansowanie udzielone przez WFOŚiGW obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i termomodernizację budynków. Także dzięki środkom Funduszu oddano do użytku kolejną zieloną pracownię.

Wsparcie budowy kanalizacji

Zarząd WFOŚiGW zdecydował w ostatnim czasie o przyznaniu pożyczki w wysokości do 163,8 ty. zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Żorach. Beneficjentem wsparcia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory. Jak podaje WFOŚiGW, tereny, na których realizowana jest inwestycja nie posiadają zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, a powstające w gospodarstwach domowych nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szambach). Docelowo ścieki z budynków, które zostaną podpięte do sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Żorach.

Termomodernizacja z dofinansowaniem

Zarząd WFOŚiGW przyznał również dofinansowanie na inwestycje związane z termomodernizacją budynków. Wsparcie finansowe otrzymają spółdzielnie mieszkaniowe „Śródmieście” w Gliwicach oraz „Górnik” w Katowicach. Łączna wysokość wsparcia wynosi prawie 686 tys. zł. Z kolei gmina Chybie otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji w wysokości ponad 57 tys. zł na termomodernizację pawilonu sportowego. Zadanie polega na zmodernizowaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz dociepleniu przegród budowlanych.

Kolejna ekopracownia

Wojewódzki fundusz poinformował również o oddaniu do użytku pierwszej w Żywcu Zielonej Pracowni. Została ona przygotowana w Szkole Podstawowej nr 3. Szkoła najpierw otrzymała nagrodę, w wysokości 7,5 tys. zł w konkursie Zielona Pracownia Projekt, a następnie 30 tys. zł na realizację zadania.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl i www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW w Katowicach

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama