Nowa Energia

„Nowa Energia” – nabór na projekty wodorowe

Innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru jako pierwsze uzyskają wsparcie w ramach programu „Nowa Energia”, który uruchamia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W tym naborze zostanie udostępnione wsparcie w wysokości 300 mln zł – informuje NFOŚiGW.

„Nowa Energia” – nowy program NFOŚiGW

„Nowa Energia” jest nowym programem Narodowego Funduszu, który wspiera wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych. Zgodnie z celami PEP2040 służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

W pilotażowym naborze „wodorowym” przewidziano 300 mln zł z pokaźnego budżetu całego programu wynoszącego 2,5 mld zł – podkreśla NFOŚiGW. Fundusz dodaje, że wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym m.in. technologii: dostosowania infrastruktury do transportu i magazynowania wodoru, a także zastosowania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

Program „Nowa Energia” wpisuje się w założenia Strategii Wodorowej

Pierwszy nabór w programie Nowa Energia, który dotyczy technologii wodorowych, wpisuje się w założenia Strategii Wodorowej do roku 2030, którą opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Określone w strategii cele powinny również budować kompetencje polskiego przemysłu w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru – dodaje Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii (OZE), wiceminister klimatu i środowiska.

Technologie wodorowe są bardzo wymagające pod względem materiałowym, inżynierskim i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Dzięki programowi „Nowa Energia” zostaną wdrożone rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie ze względu na rosnącą w skali globalnej rolę wodoru w procesach konwersji i magazynowania energii – mówi prof. Maciej Chorowski, prezes Zarządu NFOŚiGW.

„Nowa Energia” – wnioski od 18 marca br.

Narodowy Fundusz zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków od 18 marca br. W doborze projektów do programu kluczowym jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej, zgodnie z definicją określoną w programie – zaznacza NFOŚiGW.

Nowa Energia

Czekamy na tych, którzy planują uruchomić produkcję nowego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej lub wdrożyć nową technologię wodorową we własnej działalności. Następnie, w ciągu roku, będziemy uruchamiali nabory w innych obszarach tematycznych. W czerwcu będziemy przyjmowali projekty w obszarze plusenergetyczne budynki, a w sierpniu w kolejnych tematach: inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilne i bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne – podsumowuje Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Program „Nowa Energia” – pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł – wskazuje NFOŚiGW. Jeżeli na etapie realizacji okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac badawczo-rozwojowych, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25% pożyczki.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. 2 x NFOŚiGW

Reklama

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny