Dwa duże projekty

Nie tylko dwa duże projekty

Mimo pandemii miniony rok był dla grudziądzkiego producenta i dostawcy ciepła systemowego – OPEC Grudziądz – okresem intensywnych działań. Zakończone zostały bowiem dwa duże projekty, realizowane przez spółkę OPEC–SYSTEM dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Dwa duże projekty ze wsparciem unijnym w zakresie dystrybucji ciepła

Pierwszy z tych projektów to „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, którego wartość wyniosła ponad 24 mln zł, z czego ok. 72% stanowiły środki pochodzące z Funduszu Spójności. W ramach tego projektu zmodernizowano ponad 10 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Drugi projekt to „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. W jego ramach wybudowanych zostało 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano łącznie ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 51 mln zł, z czego ponad 65% to udział unijnego dofinansowania. W zeszłym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono sześć budynków mieszkalnych, jeden obiekt przemysłowy oraz przedszkole miejskie. Dodatkowo w pięciu obiektach rozbudowano węzły cieplne, umożliwiając odbiorcom korzystanie z centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej. Łącznie dzięki tym inwestycjom zamówiona moc cieplna obiektów korzystających z ciepła systemowego w Grudziądzu wzrosła o 1063 kW – podaje Grupa OPEC Grudziądz.

Dwa duże projekty to nie wszystko

W 2020 r. spółka OPEC–INEKO oraz zakład papierniczy Schumacher Packaging w Grudziądzu powołały do życia biogazową ciepłownię, która pracuje na bazie biogazu wytworzonego w wyniku beztlenowej fermentacji w oczyszczalni Schumachera – dodaje Grupa OPEC Grudziądz. Biogaz wytwarzany w tej oczyszczalni ścieków jest przetwarzany przez biogazownię Grupy OPEC. Oddana do użytkowania w marcu 2020 r. ciepłownia miesięcznie produkuje ok. 2000 GJ ciepła, zużywając 85000 Nm3 biogazu, co odpowiada energii spalenia ok. 100 ton węgla. Warto dodać, że w OPEC–INEKO od 2019 r. trwa budowa instalacji oczyszczania spalin, projektu o wartości 57 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2022 r., ale już dziś pracuje ona w połowie zakładanej wydajności. Zrealizowana instalacja oczyszczania spalin ograniczy emisję pyłu o 94%, dwutlenku siarki o 48%, a tlenku azotu o 25%.

W minionym roku została także opracowana i przyjęta Strategia Grupy OPEC na lata 2020–2025, która zakłada m.in. osiągnięcie poziomu produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii z 20% do 50% w 2025 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Grupa OPEC Grudziądz

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama