NFOŚiGW

NFOŚiGW wesprze efektywność energetyczną i kształtowanie ekoświadomości

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że dofinansuje nowatorskie projekty z zakresu kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą. Dofinansowaniem objęte będą m.in. szkolenia na temat ekologicznych skutków marnowania żywności oraz stworzenie zespołu młodzieżowych liderów troszczących się o stan środowiska w Polsce. Wsparcie zostanie przekazane także na inwestycje wzbogacające infrastrukturę placówek młodzieżowych. Łącznie na te cele NFOŚiGW przeznaczy 4,5 mln zł.

Umowy regulujące przekazanie dofinansowania dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej (KSMDD), Fundacji Pasja Życia im. S. Józefy Menendez, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Fundacji dla Młodzieży zostały podpisane pod koniec 2018 r. Te proekologiczne przedsięwzięcia mają charakter i zasięg ogólnopolski a wsparcie finansowe dla nich nastąpi ze środków własnych Narodowego Funduszu.

Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku z dotacją z NFOŚiGW

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej” otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości 1 592 422 zł. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na koniec 2019 r. Jego koszt całkowity ma wynieść niespełna 1,8 mln zł. Beneficjent zaangażuje środki własne w wysokości blisko 177 tys. zł.

Budynek w Broku przewidziany do remontu termomodernizacyjnego pochodzi z lat 80. ubiegłego wieku. Na parterze znajduje się stołówka, kuchnia, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze jest kaplica z zakrystią, hall, sala wykładowa, sala rekreacyjna oraz pokoje dla gości. A w piwnicy – kotłownia i pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Przegrody zewnętrzne budynku są nieocieplone i mają wysoki współczynnik przenikania ciepła, a okna i drzwi – stare, nieszczelne, w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania to wyeksploatowany piec węglowy wraz z żeliwnymi i stalowymi grzejnikami bez zaworów termostatycznych i możliwości regulacji pogodowej. Wysłużone oprawy oświetleniowe powodują duże zużycie energii elektrycznej oraz częste awarie. Zarówno technologia wykonania budynku, jak i istniejące w nim instalacje generują duże straty energii cieplnej i elektrycznej – wylicza NFOŚiGW.

Według zaleceń wynikających z audytu energetycznego, należy wprowadzić usprawnienia, które ograniczą te straty, wpływając zarazem na poprawę stanu środowiska. W ramach projektu przewidziano docieplenie warstwą izolacji ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i stropu. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne LED wraz z instalacją mikroelektrowni fotowoltaicznej. Prace obejmą również wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montaż kolektorów słonecznych. Zmodernizowana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być zmniejszenie emisji CO2 (176,38 Mg/rok) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (1825,92 GJ/rok). Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 5150,96 GJ/rok, a energii elektrycznej – 12,15 MWh/rok.

Ośrodek w Broku jest ważny nie tylko dla diecezji drohiczyńskiej. To centrum młodzieżowe, w którym podczas sezonu wakacyjnego gromadzą się dzieci i młodzież z różnych stron kraju. Już sama lokalizacja ośrodka na terenie Puszczy Białej jest niezwykła, a termomodernizacja budynku ma dodatkowy walor ekologiczny. Nie chcemy przyczyniać się do pogorszenia stanu lokalnego środowiska naturalnego, lecz o nie właściwie dbać – powiedział Mateusz Stefaniuk, prezes KSMDD, podpisując w NFOŚiGW umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie projektu umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Pożyczka dla Młodzieżowego Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie

Projekt pn. „Dokończenie budowy Młodzieżowego Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie” Fundacji „Pasja Życia” im. s. Józefy Menendez otrzyma niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 450 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie niemal 6,1 mln zł.
Przedsięwzięcie dotyczy budynku o powierzchni użytkowej 1386,95 m2. Dotychczas wykonano dokumentację projektową budynku, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono większość robót budowlanych, ułożono kanalizację, instalację elektryczną (z wyjątkiem oświetlenia LED), instalację odgromową, węzeł cieplny, większości elewacji, w tym ocieplenie, ale na razie bez tarasu i ścian piwnicznych, położono posadzki wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową – wylicza NFOŚiGW.

Dofinansowanie z NFOŚiGW pomoże w dokończeniu robót budowlanych, stworzeniu instalacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wesprze także fachowy montaż oświetlenia.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zainstalowane również 20 paneli fotowoltaicznych, które dadzą dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej (0,0056 MWe). Dzięki zastosowaniu tych usprawnień powstanie budynek o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec sierpnia 2019 r., a osiągnięcie efektu ekologicznego na początek sierpnia 2021 r. Przyniesie on zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 168,45 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 11,50 Mg/rok.

Młodzieżowe Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego dla Młodzieży w Legionowie to głównie profilaktyka uzależnień. Poprzez rozwój pasji i talentów młodych ludzi, chcemy im pomóc wejść w życie bardziej wartościowe, pomóc w rozwoju, uchronić przed pójściem w kierunku destruktywnym – zaznaczyła s. Jolanta Glapka, prezes Zarządu Fundacji „Pasja Życia” po podpisaniu umowy. W centrum w Legionowie znajdzie się także hostel dla młodzieży, która jest uzależniona, ale trzeźwa i pragnie wrócić do społeczeństwa. Będzie on miał funkcje readaptacyjne, resocjalizacyjne.

Udzielenie preferencyjnej pożyczki dla tej inicjatywy umożliwia program priorytetowy Poprawa jakości powietrza, Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

Dofinansowanie na projekt „Eko Misja Nie Marnuje”

Przedsięwziecie Federacji Polskich Banków Żywności (FPBŻ) pn. „Projekt Eko Misja Nie Marnuje” o całkowitym koszcie oszacowanym na poziomie ponad 1,3 mln zł uzyska dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie nieco powyżej 1,2 mln zł. Inicjatywa ma być realizowana do końca lipca 2020 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli, w kwestii skutków ekologicznych marnowania żywności, poprzez aktywne działania edukacyjne, wspierane przez kampanię informacyjno-promocyjną o szerokim zasięgu.

Podstawą planowanych aktywności będą odpowiednie pomoce dydaktyczne. Opracowano także scenariusz warsztatów oraz gry edukacyjnej na temat niemarnowania żywności i metod zapobiegania skutkom ekologicznym jej marnotrawienia. Gra edukacyjna i terenowa „Zostań Eko Ratownikiem” ma integrować uczniów wokół podejmowanego tematu.

Działania te – realizowane w latach 2018-2019 – są skierowane zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych. Osoby przeprowadzające zajęcia to wykwalifikowani edukatorzy z Banków Żywności. A dla nowych edukatorów przewidziano we wrześniu 2019 r. szkolenie wprowadzające do projektu. Eksperci przybliżą uczniom m.in. kwestie dotyczące przydatności do spożycia żywności, takie jak „należy spożyć przed” oraz „najlepiej spożyć przed” itp. Młodzież zapozna się również z zasadami umieszczania produktów spożywczych w lodówce i dowie się, dlaczego ważne jest prawidłowe ich układanie.

Dodatkowo w ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs w mediach społecznościowych na najlepsze zdjęcie (EkoSelfie) oraz najlepsze działania wykluczające marnowanie żywności. Termin realizacji to październik 2019 r. Jako grupę docelową konkursu przyjęto wszystkie osoby i organizacje realizujące działania w przestrzeni publicznej oraz dokumentujące inicjatywy na rzecz ograniczania marnowania żywności. Zaplanowano również przeprowadzenie ekowydarzeń realizowanych przez 20 Banków Żywności z 12 województw, mających zwrócić uwagę na problem marnotrawstwa produktów żywnościowych. Przewidziano też dwie konferencje prasowe – jedną otwierającą projekt, drugą podsumowującą rezultaty inicjatywy. Wszystkim tym działaniom będzie towarzyszyć ogólnopolska, społeczna kampania informacyjna, której celem jest przekazanie opinii publicznej proponowanych rozwiązań i dobrych praktyk przyczyniających się do ograniczania skali marnotrawienia żywności.

Realizujemy ten projekt po to, aby uświadomić społeczeństwu, że należy z dużo większym szacunkiem podchodzić do żywności. Chcemy uczyć zwłaszcza młode pokolenie, jak prawidłowo gospodarować żywnością, jak mądrze zachowywać się w kuchni, na co zwracać szczególną uwagę. Takie proste sprawy, które wydają się nam błahe, jak robienie zakupów, przechowywanie jedzenia w lodówce, czy przygotowywanie posiłków z określonej ilości surowców – są w istocie niezwykle ważne, gdyż wpływają na skalę marnotrawstwa. A jest to bezpośrednio związane z zanieczyszczaniem środowiska i degradacją naszej planety – powiedział po podpisaniu umowy Marek Borowski, prezes Zarządu FPBŻ.

Dofinansowanie tej inicjatywy przez NFOŚiGW umożliwia program priorytetowy Edukacja ekologiczna.

Środowisko Młodzieży ze wsparciem

Ponad 1,2 mln zł dotacji NFOŚiGW przekaże Fundacji dla Młodzieży z siedzibą w Warszawie na projekt pn. „Środowisko Młodzieży”. Koszt całkowity przedsiewziecia sięgnie kwoty niemal 1,3 mln zł. Środki własne, które uruchomiła Fundacja, to blisko 65 tys. zł.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych, mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, jaką jest młodzież.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie do końca lipca 2020 r. szeregu warsztatów i szkoleń. Odbędą się dwa seminaria, z których pierwsze opierać się będzie na wykładach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Drugie ma natomiast stanowić forum wymiany doświadczeń w tych zakresach. Zaplanowano także specjalne szkolenia liderskie (10 edycji), podczas którego przeszkolonych zostanie 200 osób w 10 regionach Polski.

„Środowisko Młodych” zbudowane zostanie także w przestrzeni świata wirtualnego m.in. poprzez stworzenie aplikacji mobilnej na smartfony (Aplikacja „Dobra”), zawierającej nie tylko funkcje informacyjne z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, lecz także umożliwiające zakładanie profili użytkowników i interakcji z innymi korzystającymi. Aplikacja zostanie też wyposażona w funkcjonalność lokalizacji, która „poinformuje” użytkownika, w pobliżu jakiego obszaru chronionego się znajduje albo wskaże lokalizację pomników przyrody.

Projekt zakończy dwudniowa konferencja adresowana do liderów środowisk młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych, a także ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i polityków.

Ponadto odbędzie się pięć wydarzeń (tzw. eventów) w różnych regionach Polski, dzięki czemu działaniem objęta zostanie szeroka reprezentacja środowisk młodzieżowych. Będzie można wziąć udział w warsztatach ekologicznych, grach edukacyjnych i innych zajęciach ekologicznych. Celem jest budowa wśród młodych ludzi proekologicznych potrzeb i postaw.

Projekt adresujemy do młodzieży, do młodych osób, które na szczeblach lokalnych pracują w instytucjach, parafiach, organizacjach skupiających liderów lokalnych. Oni często chcą działać społecznie i ekologicznie, ale napotykają na różne bariery. Mając chęci, zapał, energię, pomysły, brakuje im niekiedy doświadczenia. Czasem nawet napisanie wniosku o to, żeby zamontowano lampę lub postawiono wiatę przystankową w odpowiednim miejscu bywa problemem, gdyż nie wiadomo do kogo się udać, kogo zapytać. Od nas otrzymają wsparcie. Chcemy pokazać sposoby działania i dać odpowiednie narzędzia, aby młodzi ludzie mogli wykorzystywać swoją pasję i robić wartościowe rzeczy dla siebie, współmieszkańców i środowiska, szczególnie w gminach, na terenach wiejskich albo w małych miastach – powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy Teresa Moskal, prezes Fundacji dla Młodzieży.

Także w przypadku tego projektu dofinansowanie umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Edukacja ekologiczna.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl