Innowacyjne technologie prośrodowiskowe

NFOŚiGW i innowacyjne technologie prośrodowiskowe – szkolenie

Ponad 2 mld zł czeka na wnioski od przedsiębiorców chętnych do wdrożenia innowacyjnych technologii prośrodowiskowych – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nabór aplikacji o dotacje i pożyczki potrwa do 28 lutego 2019 r.

Tymczasem NFOŚiGW zaprasza 18 grudnia br. na organizowane przez siebie szkolenie, którego celem jest wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu dokumentów konkursowych.

Innowacyjne technologie prośrodowiskowe – NFOŚiGW zaprasza na szkolenie

Zgłoszenia na bezpłatne szkolenie – w ramach programu Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – przyjmowane będą do 14 grudnia br. za pomocą formularza dostępnego w Internecie.

Jak podaje NFOŚiGW, tematyka spotkania, które odbędzie się w Warszawie, oscylować będzie wokół warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowalności kosztów. Omówione mają zostać także zasady wypełniania wniosku, wymagana dokumentacja oraz finansowe rozliczenie wniosków o płatność w ramach zawartych umów.

Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że celem przedmiotowego programu priorytetowego jest ochrona środowiska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Technologie takie mają olbrzymi potencjał pozwalający na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i umożliwiający polskim przedsiębiorstwom zdobycie silnej pozycji w niezwykle perspektywicznych i istotnych gałęziach gospodarki, jak wytwarzanie energii z OZE lub gospodarowanie odpadami.

Zgłaszane do Narodowego Funduszu przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (KIS nr 3), zrównoważona energetyka (KIS nr 4, 5, 6) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7, 8, 9).

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek. Budżet to ponad 2 mld zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny