Nabór wniosków z dziedziny wod-kan

Nabór wniosków z dziedziny wod-kan

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Wsparcie na inwestycje z zakresu infrastruktury wod-kan udzielone zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Nabór wniosków z dziedziny wod-kan w woj. kujawsko-pomorskim

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP), nabór dotyczy wspierania kompleksowych inwestycji obejmujących budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Wśród dofinansowanych inwestycji mogą się również znaleźć przedsięwzięcia dotyczące budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę z ujęciami i stacjami uzdatniania wody oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Możliwe będzie także dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i technicznie niezasadna.

Aplikować mogą przede wszystkim samorządy lokalne i ich jednostki, a także podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do podziału są w sumie 42 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 85% wydatków w ramach projektu.

Jak podaje UMWKP, nabór wniosków rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 30 kwietnia br. Planowany termin rozstrzygnięcia to wrzesień 2018 r.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama