warszawskie dotacje na ochronę środowiska

Na jakie cele dostępne są warszawskie dotacje na ochronę środowiska?

Od 23 października br. w stolicy ruszyły nowe warszawskie dotacje na ochronę środowiska. Dotacje te przeznaczone są na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii (OZE), podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Nowością jest także dofinansowanie na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową – podkreśla Urząd m.st. Warszawy (UM).

Jak podaje UM, mieszkańcom ma być łatwiej ubiegać się o warszawskie dotacje na ochronę środowiska. Ułatwienia mają wynikać z nowych zasad, dzięki którym zmniejszyła się liczba wymaganych załączników do wniosków, a dokumenty można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie dzielnicy.

Wykorzystaj warszawskie dotacje na ochronę środowiska i zlikwiduj kopciucha

Warszawiacy mogą otrzymać dotację do wymiany tzw. kopciuchów na nowe piece gazowe, przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.

Warszawa dopłaci do urządzeń grzewczych, a także do współpracujących z nimi OZE, czyli kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych. To rozwiązanie jest oszczędnością i sposobem na korzystanie z przyjaznych środowisku zasobów natury – słońca i wiatru – podkreśla stołeczny magistrat.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą otrzymać dodatkowe środki na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej – w wysokości do 50 tys. zł (w przypadku budynków wielorodzinnych).

Jak zaznacza UM, najbardziej atrakcyjna suma dotacji przewidziana jest na lata 2019 i 2020. Osoby ubiegające się o dotację do grudnia 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100% zwrotu kosztów przedsięwzięcia. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%. Jak wskazuje stołeczny magistrat ma to motywować właścicieli nieruchomości do jak najszybszej likwidacji kopciuchów.

Wnioski na likwidację kopciucha, czyli pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz na olej opałowy przyjmowane będą przez cały czas, w okresie od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dotacje na OZE

W stolicy dotacje można pozyskać także na OZE. Warszawa kontynuuje bowiem program dofinansowania lokalnych źródeł energii odnawialnej – pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych. Nowością w ofercie miejskich dotacji jest wsparcie finansowe udzielane na zastosowanie turbin wiatrowych.

Jest tylko jeden warunek – dotacje udzielane będą tylko na realizację inwestycji w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

W ramach nowego systemu zmienił się sposób obliczania wysokości wsparcia finansowego – będzie ono uzależnione od mocy instalowanego urządzenia, a nie (jak było wcześniej) od przedstawionej oferty na wykonanie inwestycji.

Uchwycenie wody opadowej i warszawskie dotacje na ochronę środowiska

Magistrat przypomina również, że od października br. mieszkańcy stolicy mogą otrzymać środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dofinansowaniem objęte są urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające i studnie chłonne). Wsparcie można też pozyskać na wykonanie zbiorników retencyjnych, czyli szczelnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, a z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych.

Usuwanie azbestu, likwidacja szamb i podłączenie do kanalizacji

Warszawiacy, tak jak w ubiegłych latach, mogą otrzymać dofinansowanie do unieszkodliwiania azbestu. Dodatkowo dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej wzrosły z 3 tys. zł do 4 tys. zł.

Wnioski o warszawskie dotacje na ochronę środowiska (z wyjątkiem wniosków na likwidację kopciucha) przyjmowane będą od 23 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. W kolejnych latach mieszkańcy mogą składać dokumenty od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, aż do 31 marca roku, w którym planują wykonać przedsięwzięcie.

Informacje o dotacjach oraz wnioski dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny