Można zintensyfikować działania

W ubiegłym roku całkowita emisja gazów cieplarnianych zmniejszyła się o 1,8% – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej, wspieranej przez Europejską Agencję Środowiska. Oznacza to, że Unia Europejska jest na dobrej drodze, by w 2020 r. osiągnąć wskaźnik docelowy, a nawet go przekroczyć.
 
Po raz pierwszy w sprawozdaniu z postępu prac zawarto również dane dotyczące wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). W 2013 r. to nowe źródło dochodów przyniosło państwom członkowskim łącznie 3,6 mld euro. Z tej kwoty blisko 3 mld euro zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią.
 
– Osiągnięcia w zakresie realizacji celów klimatycznych na rok 2020 dowodzą, że Europa jest gotowa zintensyfikować swoje działania. Więcej nawet: ukazują one, że UE wprowadza znaczące ograniczenia emisji. Przyjęte strategie są więc skuteczne – powiedziałaConnie Hedegaard,komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu. – W związku z tym, przywódcy UE postanowili nie rezygnować z ambicji i osiągnąć co najmniej 40-procentową redukcję do roku 2030. Będzie to wymagało znaczących inwestycji. Dlatego bardzo budujące jest, że państwa członkowskie postanowiły przeznaczyć większość swoich obecnych dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji na inwestycje w dziedzinie klimatu i energii oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
 
Przychody te stanowią uzupełnienie środków programu NER 300, w ramach którego przeznacza się 2,1 mld euro na wsparcie 39 – zakrojonych na szeroką skalę – projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii niskoemisyjnych w całej Europie.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny