Motywacja i kontrola

Władze Krakowa chcą jeszcze bardziej mobilizować krakowian do składania wniosków o dofinansowanie na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich ogrzewaniem bardziej przyjaznym środowisku. Z tego względu od nowego roku wejdą w życie zmienione zasady ubiegania się o dotację.
 
Obecnie dofinansowanie sięga nawet 100% poniesionych kosztów. Taka zasada zostanie utrzymana tylko w przyszłym roku. W 2016 r. będziemy dofinansowywać do 80%, w 2017 r. – do 60%, a w 2018 r. – do 40% poniesionych kosztów – wymienia Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
 
Uproszczony ma być też tryb udzielania dotacji. Zamiast dotychczasowej punktacji, która wydłużała cały proces, przewidziano nabór ciągły wniosków. Będą one rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Wprowadzone będzie też dodatkowe kryterium, które ma motywować mieszkańców do łączenia wymiany pieca z termomodernizacją budynków.
 
Warto podkreślić, iż ten rok jest rekordowy pod względem likwidacji pieców węglowych w Krakowie. Do 20 października br. przyjęto ponad 2,5 tys. wniosków dotyczących zamiany blisko 3,3 tys. pieców i 1560 kotłowni na urządzenia grzewcze proekologiczne. Na dotacje przeznaczono ponad 37 mln zł. Dla porównania, w latach 2012-2013 zlikwidowano 1966 pieców i 271 kotłowni, a wysokość dofinansowania wyniosła 15 mln zł.
 
Ponadto rozpoczęła się kontrola dotacji udzielanych przez UMK w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Działający na zlecenie Miasta kontrolerzy wyposażeni są w stosowne upoważnienia, wystawione przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, kserokopie pierwszych stron wniosku o udzielenie bądź rozliczenie dotacji, protokoły, dowody osobiste oraz identyfikatory.
 
Kontrole prowadzone są przez cztery osoby. Są one upoważnione do pozyskiwania informacji (w tym wykonywania zdjęć) koniecznych do oceny zgodności ze stanem faktycznym złożonych dokumentów – wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców lub o rozliczenie dotacji na ten cel.
 
Na podstawie: http://krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu