monitorowania środowiska

Dofinansowanie zakupu sprzętu do monitorowania środowiska

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW) podpisały umowę dotyczącą dofinansowania zakupu sprzętu do monitorowania środowiska oraz przeprowadzenia szkoleń dla inspektorów WIOŚ.

Jaki sprzęt do monitorowania środowiska trafi do WIOŚ?

Jak podkreślił WIOŚ, współpraca z WFOŚiGW pozwala zwiększać, modernizować i dostosowywać wyposażenie Inspektoratu do zadań określonych w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. W planie jest zakup niskoemisyjnego samochodu specjalnego, w postaci mobilnego biura inspekcyjnego ze zdalnym dostępem do systemów informatycznych WIOŚ. Ma to umożliwić generowanie dokumentów kontrolnych na miejscu kontroli. Ma to także ułatwić przesyłanie zgłoszeń do WIOŚ lub do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ułatwiony ma być również zdalny dostęp i przekaz danych do wybranych informatycznych systemów kontrolnych.

Możliwe będą inspekcje w terenie, m.in. pojazdów transportujących odpady w ruchu krajowym, kontrole w podmiotach prowadzących produkcję rolną czy przechowywanie i stosowanie nawozów. Zakupione zostanie również przenośne źródło zasilania z panelem fotowoltaicznym. Pozwoli to na wykorzystywanie sprzętu, w szczególności dronów, przez dłuższy czas, zwiększając obszar oględzin. Wsparcie WFOŚiGW umożliwi także wyposażenie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w pięć zestawów mobilnych IT dla inspektorów prowadzących kontrole wyjazdowe.

Przewidywany koszt zadania pod nazwą „Wzmocnienie potencjału kontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze” wynosi 400 tys. zł.

Na podstawie www.zgora.wios.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu