Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia z dofinansowaniem

Będzie można starać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. Wnioski będą przyjmowane od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r.

Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej.

Modernizacja oświetlenia w celu oszczędności energii i ograniczenia emisji

Jak podaje NFOŚiGW, to drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego Sowa – oświetlenie zewnętrzne. Jego budżet wynosi 50 mln zł. Na preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego, w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o: demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych; modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem. Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia – podkreśla NFOŚiGW. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W pierwszym naborze w ramach programu Sowa (24 maja – 30 października 2018 r.) do NFOŚiGW wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 56 mln zł. Ocena wniosków dobiega końca. Prowadzone są już negocjacje warunków umów o dofinansowanie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

reklama