Mniejsza emisja pyłów

Mniejsza emisja pyłów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował o dofinansowaniu 10 projektów związanych z modernizacją instalacji odpylania spalin w lokalnych kotłowniach.

Realizacja inwestycji, o których poinformował WFOŚiGW rozpoczęła się w 2014 r. Podjęcie tych przedsięwzięć było konieczne, ponieważ instalacje nie spełniały wyznaczonych dla nich norm.

Dofinansowanie WFOŚiGW – zmniejszona emisja pyłów

Kotłownie emitowały cztery razy więcej pyłów niż przewidywały przepisy. Bez tych modernizacji kotłownie nie mogłyby dalej działać, co oznacza, iż zostałyby zamknięte. Wiele osób zostałoby wówczas pozbawionych ogrzewania.

Modernizacje instalacji odpylania spalin to bardzo kosztowne inwestycje – podkreśla WFOŚiGW. Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych i przemysłowych nie byłoby w stanie ich sfinansować bez pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na dziesięć inwestycji WFOŚiGW przeznaczył pożyczki w łącznej kwocie ponad 13 mln zł. Jak zaznacza Wojewódzki Fundusz, wszystkie zmodernizowane w ramach tych projektów kotłownie zasilane są miałem węglowym. Wynika, to z faktu, że nie ma niestety możliwości by zmienić rodzaj stosowanego paliwa.

Jednak dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom ilość pyłów emitowanych do atmosfery uległa radykalnemu zmniejszeniu. Działania, mające na celu poprawę jakości powietrza, przeprowadzone zostały w Lęborku, Chojnicach, Osławie-Dąbrowie, Malborku (dwa projekty), a także w Kościerzynie, Skarszewach, Kwidzynie, Kartuzach i Człuchowie.

Mniejsza emisja pyłów z pomorskich kotłowni

I tak, dzięki modernizacji kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lęborku, roczna emisja pyłów zmniejszyła się o 113 ton. W ramach inwestycji wykonana została instalacja odpylania spalin dla pięciu kotłów. W Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Chojnicach modernizacji poddano układ odpylania dwóch kotłów. Inwestycja pozwoliła na ograniczenie emisji pyłów o 26 ton rocznie. Z kolei w kotłowni w Osławie-Dąbrowie zamontowano nowy kocioł i urządzenia odpylające, co pozwoliło na zmniejszenie emisji o niemal 14 ton rocznie.

W wyniku realizacji zadań w dwóch ciepłowniach w Malborku roczna emisja pyłów zmniejszyła się natomiast o ponad 11 ton.

W Kościerzynie ulepszono instalację odpylania spalin, poprowadzono nowe kanały spalin i zamontowano urządzenia odpylające. Efektem tego jest spadek emisji pyłów z dwóch kotłów z 400 mg/m3 na 100 mg/m3. W dwóch kolejnych kotłach emisja zmniejszyła się o 500 mg/m3. W Skarszewach instalacja odpylania wykonana została dla dwóch kotłów w kotłowni miejskiej. W wyniku tego emisja pyłów do atmosfery zmniejszyła się o ponad 20 ton rocznie.

Kotłownia węglowa na terenie Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie również została zmodernizowana. Zamontowane zostały tam nowe filtry i odpylacze, wprowadzono także automatykę zasilania pracy całego układu. Emisja pyłów do atmosfery zmniejszyła się rocznie o 20 ton.

W kotłowni w Kartuzach zmodernizowane zostały dwa indywidualne systemy odpylania kotłów. Baterie cyklonowe zastąpione zostały filtrami workowymi, co pozwala na zmniejszenie emisji pyłów o 5,5 ton rocznie. Modernizacja instalacji odpylania spalin przeprowadzona została także w kotłowni w Człuchowie. Zamontowano tam dwustopniowy system odpylania, skutkiem czego jest zmniejszenie emisji pyłów o 42,5 tony rocznie.

Na podstawie wfos.gdansk.pl

fot. WFOŚiGW w Gdańsku