w radzie NFOŚiGW

Marszałek zachodniopomorski w radzie NFOŚiGW

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego będzie reprezentował stronę samorządową w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski zasiadać będzie w radzie NFOŚiGW

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ), marszałek odebrał nominację w ubiegłym tygodniu w Warszawie.

Przez kilkanaście lat pracowałem w sektorze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zarządzałem realizacją dużych projektów współfinansowanych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zasiadałem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu, a od 10 lat zajmuję się ochroną środowiska, która jest jedną z kompetencji marszałka województwa. Posiadam więc kompetencje, które dobrze wykorzystam w Radzie Nadzorczej NFOŚiGW – mówi Olgierd Geblewicz.

Marszałek zapowiada, że będzie dążył do przyśpieszenia działań NFOŚiGW m.in. w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze. – Mam poczucie, że straciliśmy kilka lat w walce ze smogiem i traktuję to, jako jeden z priorytetów. Nie ukrywam, że obecna sytuacja finansowa Narodowego Funduszu może niepokoić. Zobowiązanie NFOŚ do przekazywania ok. 1,5 mld zł na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych należy do tych elementów, którymi PiS się chwali. Rząd ogłasza przedwyborczy sukces, że oto miliony zostaną przekazane na drogi. Nie chcę kwestionować potrzeb w tym zakresie, ale obawiam się, że spowoduje to zaniechanie statutowej działalności Narodowego Funduszu, jaką jest ochrona środowiska – podkreśla Olgierd Geblewicz.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego wyraził również zaniepokojenie wynikami finansowymi Banku Ochrony Środowiska. – Widać zatem, że przede mną jest sporo wyzwań. Będę się starał rzetelnie spożytkować swoją wiedzę i doświadczenie, by im sprostać – zapowiada marszałek Geblewicz.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. UMWZ