Termomodernizacje budynków

„Mały Strażak” i „Remiza”, czyli nie tylko termomodernizacje budynków jednostek OSP

Motopompy, ubrania, hełmy, a także węże, pilarki i inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania zdrowia i życia trafi do zachodniopomorskich jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w ramach IV edycji Programu „Mały Strażak”, a wsparcie w ramach Programu „Remiza” pozwoli przeprowadzić termomodernizacje budynków wykorzystywanych przez OSP – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW). 15 lipca br., w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przedstawiciele 42 jednostek otrzymali umowy dofinansowania na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł – dodaje WFOŚiGW.

Strażacy – Ochotnicy, którzy często są pierwsi na miejscu akcji i pełnią służbę z narażeniem zdrowia i życia, potrzebują niezawodnego wyposażenia i takie otrzymują w ramach programu „Mały Strażak”. Uzupełnieniem kompleksowego wsparcia OSP jest program „Remiza”, dzięki któremu budynki użytkowane przez ochotnicze straże pożarne są odnawiane w taki sposób, by poprawić jakość środowiska – podkreślił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Nie tylko termomodernizacje budynków – „Mały Strażak” i sprzęt do ratowania zdrowia i życia

W ramach naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW, ochotnicze straże pożarne mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia, a maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki OSP wyniosła 25 tys. zł. Budżet Programu to 1,2 mln zł, z czego 1 mln zł to środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a 0,2 mln zł – pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Umowy dofinansowania w formie dotacji odebrali przedstawiciele 35 ochotniczych straży pożarnych w: Węgorzynie (24800 zł), Chojnie (25000 zł), Dobrej (25000 zł), Kierzkowie (22139,28 zł), Długich (25000 zł), Kretlewie (21500 zł), Kłębach (22500 zł), Kobylance (25000 zł), Lisim Polu (25000 zł), Pełczycach (24908,6 zł), Karsku (23336 zł), Czachowie (22500 zł), Nawodnej (24500 zł), Niechorzu (25000 zł), Resku (25000 zł), Radowie Małym (25000 zł), Łasku (23112 zł), Tucznie (25000 zł), Ińsku (25000 zł), Żabowie (25000 zł), Marcinkowicach (25000 zł), Trzcińsku-Zdroju (24482,41 zł), Piasku (25000 zł), Boleszkowicach (25000 zł), Płońsku (25000 zł), Osinowie Dolnym (25000 zł), Wierzbnie (25000 zł), Mielnie Pyrzyckim (22500 zł), Przybiernowie (25000 zł), Wapnicy (24750 zł), Reczu (24939 zł), Myśliborzu (24900 zł), Skoszewie (25000 zł), Trzebieszewie (25000 zł) oraz OSP Gryf w Szczecinie (22095 zł). Jak podał WFOŚiGW, całkowity koszt zakupu nowego sprzętu dla tych OSP to prawie 960 tys. zł.

Mały Strażak” i 49 jednostek OSP ze wsparciem

Ze wsparcia w ramach IV edycji programu „Mały Strażak” skorzysta 49 jednostek OSP z całego regionu. Oba Fundusze na zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczą niemal 1,2 mln zł. – Dumą i radością dla Funduszu jest możliwość wspierania Strażaków – Ochotników w codziennej, niełatwej służbie. Często to właśnie w jednostkach OSP tętni życie mniejszych miejscowości, dlatego ważne, by Druhowie mieli nowoczesny sprzęt i odnowione remizy, aby jeszcze skuteczniej działać dla bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska – powiedziała Emilia Niemyt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Uwzględniając cztery edycje programu „Mały Strażak”, dofinansowaniem w wysokości niemal 3,3 mln zł zostało objętych 146 jednostek – wylicza WFOŚiGW.

Termomodernizacje budynków OSP i program „Remiza”

Kolejne budynki OSP przejdą termomodernizację w ramach, realizowanego przez WFOŚiGW, programu „Remiza”. Budżet programu na 2021 r. to 510 tys. zł. W ramach programu, gminy i OSP mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (w wysokości do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów). Wsparcie dla jednej jednostki to maksymalnie 30 tys. zł. Środki mogą zostać przeznaczone na termomodernizację budynku, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, a także na zakup ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej. Ponadto środki te można było przeznaczyć na modernizację źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, a ponadto na likwidację istniejącego, nieproekologicznego źródła ciepła czy modernizację oświetlenia – wyliczył WFOŚiGW.

Tym razem, umowy na łączną kwotę ponad 195 tys. zł otrzymali przedstawiciele siedmiu jednostek OSP i samorządów. Dofinansowanie przyznano jednostkom OSP w Bielkowie (30000 zł), Chojnie (30000 zł), Gogolewie (30000 zł), Lubczynie (28928,59 zł), a także gminom: Suchań (18000 zł), Brojce (30000 zł) oraz Nowogard (28171,41 zł). W tej edycji z dofinansowania skorzysta 18 jednostek OSP i gmin.

Łącznie w ramach dwóch edycji programu „Remiza” wsparcie w wysokości niemal 1,15 mln zł otrzymały już 42 jednostki OSP.

Nie tylko termomodernizacje budynków, a dofinansowanie także na zakup wozów dla OSP

Przy okazji WFOŚiGW w Szczecinie podkreślił, że wspiera ochotnicze straże pożarne także w wymianie wozów strażackich na nowe. Dzieje się to w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. W tegorocznej edycji dofinansowanie pozwoli na zakup ośmiu wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, a także dwóch zestawów ratowniczych z łodziami dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łączny koszt to ponad 6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach trzech poprzednich edycji programu Fundusz wsparł finansowo zakup 45 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych i trzech łodzi ratowniczych o łącznej wartości 35 mln zł – przypomina WFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW w Szczecinie

reklama

 

partner merytoryczny