pszczoła

Konkurs „Małopolska Pszczoła”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował o inicjatywach dofinansowanych w ramach konkursu „Małopolska Pszczoła”.

Jakie inicjatywy dofinansowano w ramach konkursu „Małopolska Pszczoła”?

Główne inicjatywy dofinansowane w ramach konkursu to ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin, promocja pszczelarstwa oraz edukacja mieszkańców regionu w zakresie ekologii. W ramach wybranych 19 zadań zostaną wykonane zasiewy oraz nasadzenia roślin miododajnych lub pyłkodajnych na obszarach ogólnodostępnych, zajęcia edukacyjne oraz promocja wiedzy o roli zapylaczy w środowisku naturalnym, potrzebie ich ochrony oraz popularyzacja dobrych praktyk im służących. Uczestnikami i odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy województwa małopolskiego.

Środowisko naturalne jest bezcennym dobrem wspólnym. Owady zapylające są jednym z ważniejszych jego elementów. Ogłaszając kolejną edycję konkursu Małopolska Pszczoła angażujemy społeczność województwa małopolskiego do podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony i dobrych praktyk służących zapylaczom – podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie bip.malopolska.pl.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu