dofinansuje OZE

Małopolska dofinansuje OZE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że wystartował nabór wniosków na projekty, które zakładają produkcję energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na ten cel ponad 85 mln zł.

Małopolski RPO dofinansuje OZE

Pieniądze na wspomniany cel pochodzą Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO). Środki unijne udostępnione w ramach RPO, jak podaje UMWM, mogą pokryć 60% kosztów danego projektu. Dokumenty można składać do 30 listopada.

Poprawa jakości środowiska naturalnego w naszym regionie to jeden z priorytetów samorządu województwa małopolskiego. Oprócz podejmowanych przez nas działań antysmogowych, stawiamy także na odnawialne źródła energii. Tylko w tej perspektywie finansowej na szeroko pojętą politykę energetyczną – zwłaszcza na projekty proekologiczne przeznaczyliśmy prawie 1,75 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – wylicza Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie projektów, których efektem będzie budowa i rozbudowa infrastruktury lub zakup wyposażenia umożliwiającego produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem OZE, będzie można składać do końca listopada. Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostki naukowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, placówki lecznicze oraz organizacje pozarządowe i kościoły.

Urząd marszałkowski przekonuje, że dzięki dofinansowaniu już wkrótce w Małopolsce pojawi się więcej małych elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych, zwiększy się także liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a przestarzałe instalacje zastąpią te, które do produkcji prądu i ciepła wykorzystują energię geotermalną, biomasę i biogaz.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień przyszłego roku.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama