Zielone obligacje samorządowe

Łódź wyemitowała zielone obligacje samorządowe

DNB Bank Polska, wspólnie z Bankiem Pekao, współorganizuje pierwszą w Polsce emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, jakimi są zielone obligacje samorządowe. Dzięki finansowaniu miasto Łódź może realizować kolejne projekty skupiające się na ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu – podkreśla Urząd Miasta Łodzi (UM). Otrzymane wsparcie pomoże w rozwoju zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i czystego transportu – dodaje łódzki magistrat.

Wytypowaliśmy dwie inwestycje, które kwalifikują się do otrzymania certyfikatów „zielonych” obligacji. Pierwszą z nich jest budowa zbiorników retencyjnych przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Drugą inwestycją jest przebudowa ulicy Przybyszewskiego na odcinku między placem Reymonta i ulicą Kilińskiego, związana z realizacją projektu sieci transportu niskoemisyjnego – zaznaczył Michał Fisiak, dyrektor Departamentu Finansów Publicznych UM.

Zielone obligacje samorządowe – emisja w wysokości 50 mln zł

Całkowita emisja wynosi 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowią zielone obligacje samorządowe. Eksperci wskazują, że śladem Łodzi powinny iść wkrótce kolejne miasta i samorządy.

Łódź emituje tradycyjne obligacje od ponad 10 lat, ale jednocześnie – jak podkreśla UM – jest pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na emisję ich zielonych odpowiedników w ramach samorządu. Głównym czynnikiem, które odróżnia zielone obligacje samorządowe jest cel emisji. Jego realizacja ma wpłynąć pozytywnie na środowisko przyrodnicze – tłumaczy magistrat. Zielone obligacje mogą sfinansować różnego rodzaju cele, np.: instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej, transport publiczny, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami, zielone budownictwo czy ochronę bioróżnorodności. W przypadku Łodzi, będzie to kontynuacja przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita emisja wynosi 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowią zielone obligacje samorządowe. Ich emisja planowana jest do końca 2021 r. – dodaje UM.

Zielone obligacje samorządowe to nie wszystko

Magistrat wskazuje też, że Łódź wspólnie z różnymi grupami interesariuszy podejmuje liczne działania, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. W swych inicjatywach Miasto skupia się na ochronie powietrza, retencji wody, rozwoju obszarów zieleni i zachowaniu bioróżnorodności, a także na edukacji ekologicznej.

Nieustannie analizujemy, jakie inicjatywy powinniśmy podjąć, żeby działać bardziej ekologicznie, a jednocześnie poprawiać jakość i komfort życia naszych mieszkańców. Jesteśmy jednym z zielonych liderów wśród polskich miast. W 2019 roku powołaliśmy Zespół ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich, którego zadaniem jest koordynacja klimatycznych i ekologicznych działań samorządów. W przygotowaniu jest również Strategia rozwoju 2030+ dla Miasta Łodzi, która na każdym etapie uwzględnia działania środowiskowe, a w konsekwencji przyczyni się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Emisja zielonych obligacji ułatwi nam realizację celów – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

50 mln zł na zbiorniki retencyjne i na przebudowę torowiska

Różnorodność inwestycji środowiskowych podejmowanych przez Łódź pozwoliła miastu na podjęcie kolejnego „zielonego” kroku, jakim jest emisja obligacji na cele środowiskowe. Tym samym mogliśmy wesprzeć Łódź w zielonym rozwoju. Miastu zależy na transparentności wydatkowania, dlatego wszystkie działania przedstawione zostaną w formie raportu dostępnego dla mieszkańców i inwestorów – powiedziała Justyna Białczak, menadżer w Departamencie Sektora Publicznego w DNB Bank Polska.

Miasto planuje uzyskać z tytułu zielonych obligacji 50 mln zł. Z tej puli środki mają zostać przeznaczone na budowę zbiorników retencyjnych i na przebudowę torowiska na ul. Przybyszewskiego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny