Likwidacja niskiej emisji

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. – udział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.” – to tytuł projektu realizowanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, który otrzymał preferencyjną pożyczkę (blisko 20 mln zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Umowę w tej sprawie podpisano 30 czerwca br. Wsparcie zostało przyznane w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”. Partnerem tej inwestycji jest Miasto Gorzów Wlkp.
 
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację wysokoemisyjnych węglowych systemów zaopatrzenia w energię cieplną na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń, czyli w śródmieściu Gorzowa Wlkp.
 
W ramach zadania rozbudowana zostanie sieć ciepłownicza, w celu podłączenia istniejących obiektów, ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego, do centralnego źródła ciepła. Działaniami objętych zostanie 380 budynków wielorodzinnych.
 
W efekcie prowadzonych inwestycji przewiduje się, że emisja pyłu PM2,5 zmniejszy się o 160,7 Mg/rok, pyłu PM10 – o 170 Mg/rok, SO2 – o 401,7 Mg/rok, NOx – o 58 Mg/rok, a CO2 – o 17,4 tys. Mg/rok.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny