Krok w kierunku emisji zielonych obligacji

Komisja Europejska (KE) przyjęła w miniony wtorek (7 września br.) niezależnie ocenione ramy dotyczące zielonych obligacji, czyniąc krok w kierunku emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30% łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU – poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP). Ustalenia te mają dać inwestorom pewność, że zebrane środki zostaną przeznaczone na „zielone” projekty i że KE będzie przedstawiać sprawozdania na temat wpływu na środowisko.

Komisja Europejska zmierza w kierunku emisji zielonych obligacji

Dzięki przyjęciu tych ram Komisja może wkrótce przystąpić do pierwszej emisji zielonych obligacji. Jest ona planowana na październik, o ile warunki rynkowe będą sprzyjające – zaznacza PAP.

Emisja zielonych obligacji na kwotę nawet 250 mld euro, którą UE planuje przeprowadzić do końca 2026 r., uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie. Stanowi ona również wyraz naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – zrównoważone finansowanie będzie odgrywać ważną rolę w wysiłkach UE na rzecz odbudowy – podkreślił Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji, cytowany w komunikacie KE.

Jak zapowiedziano na początku tego roku, Komisja dokonała również przeglądu swojego planu finansowania odbudowy na 2021 r. i potwierdziła zamiar wyemitowania w bieżącym roku obligacji długoterminowych na łączną kwotę ok. 80 mld euro. Ich uzupełnieniem będą krótkoterminowe bony unijne o wartości kilkudziesięciu miliardów euro.

Te krótkoterminowe papiery dłużne będą oferowane przez KE wyłącznie w drodze aukcji. Program aukcji ma rozpocząć się 15 września. Komisja będzie zwykle organizować dwie aukcje bonów na miesiąc, w pierwszą i w trzecią środę miesiąca. Program ten będzie wykorzystywany również do sprzedaży obligacji, równolegle do sprzedaży przez konsorcja. Zgodnie z opublikowanym kalendarzem emisji KE będzie z reguły przeprowadzać jedną aukcję obligacji i jedną sprzedaż przez konsorcjum na miesiąc – wskazała PAP.

W kierunku emisji zielonych obligacji zgodnie z zasadami ICMA

Jak podkreśla KE, przyjęte we wtorek ramy dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU zostały opracowane zgodnie z zasadami obligacji proekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA), które stanowią standard rynkowy dla papierów dłużnych tego typu.

Jednocześnie KE podkreśliła, że ramy dostosowano do europejskiego standardu zielonych obligacji w maksymalnym możliwym stopniu. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący europejskiego standardu zielonych obligacji w lipcu 2021 r. Musi przejść on procedurę współdecyzji w Parlamencie Europejskim i Radzie, po której nastąpi wejście w życie, poprzedzone okresem wdrażania. Dostosowanie to znajduje np. odzwierciedlenie w fakcie, iż część kwalifikowalnych inwestycji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), czyli głównego instrumentu służącego pobudzeniu ożywienia gospodarczego w Europie, uwzględnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w unijnej systematyce zrównoważonego rozwoju.

Konkretnie, dochody z obligacji proekologicznych NextGenerationEU sfinansują część wydatków klimatycznych w ramach RRF. Każde państwo członkowskie musi przeznaczyć co najmniej 37% swojego krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności, czyli planu działania dotyczącego wydatkowania środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, na inwestycje i reformy związane z klimatem, przy czym wiele państw członkowskich planuje przewyższyć ten minimalny wymagany próg wydatków.

Pozyskać środki na sfinansowanie NextGenerationEU

Przy okazji KE przypomniała, że NextGenerationEU to tymczasowy instrument służący odbudowie, o wartości ok. 800 mld euro w cenach bieżących, który ma wesprzeć ożywienie europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa i pomóc zbudować bardziej proekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska, w imieniu Unii Europejskiej (UE), zaciągnie do końca 2026 r. pożyczki na rynkach kapitałowych na maksymalną kwotę ok. 800 mld euro, z czego 421,5 mld euro zostanie udostępnione głównie na dotacje (w ramach RRF i innych programów z budżetu UE), a 385,2 mld euro na pożyczki. Przełoży się to na roczny wolumen pożyczek wynoszący średnio ok. 150 mld euro.

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła zamiar pozyskania 30% funduszy NextGenerationEU w drodze emisji zielonych obligacji i przeznaczenia ich na finansowanie zielonych inwestycji i reform.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (Źródło informacji: EuroPAP News)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)