Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze – dwa pierwsze banki

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową w ramach inicjatywy Kredyt Czyste Powietrze są Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Narodowy Fundusz wskazuje najważniejsze zmiany. Dotyczą one rozpoczęcia przedsięwzięcia – w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW powinno być ono rozpoczęte w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, a w przypadku banków przedsięwzięcie powinno być realizowane od daty złożenia wniosku. Zmiana dotyczy także okresu realizacji, w przypadku WFOŚiGW inwestor ma 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w banku – 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zmiany widoczne są także w obszarze rozliczenia wniosku, w przypadku WFOŚiGW może ono nastąpić maksymalnie w trzech częściach, a w banku przyjęto rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o korektę wniosku to w przypadku WFOŚiGW jest taka możliwość, a w przypadku banku: takiej możliwości nie ma, jest tylko możliwość ponownego złożenia wniosku.

Jak zaznacza Fundusz, warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kredyt Czyste Powietrze – współpraca banków z wojewódzkimi funduszami i gwarancje BGK

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków wynoszącym do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do WFOŚiGW wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem – wyjaśnia NFOŚiGW.

Fundusz wskazuje najważniejsze warunki gwarancji. Mówią one, że wniosek o gwarancję zawarty jest w treści wniosku o kredyt a odpowiednie zapisy w umowie kredytowej, gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową, gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu, brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Pięć kroków do Kredytu Czyste Powietrze

Aby uzyskać kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w imieniu klienta wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Bank po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci klientowi kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) klient powinien zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.

Wojewódzki Fundusz wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez klienta dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu – tłumaczy NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu