termomodernizacja

Kompleksowa termomodernizacja w szpitalu

28 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę dofinansowania kompleksowej termomodernizacji jednego z budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Mniej energii i zanieczyszczeń

Dzięki tej inwestycji, obiekt będzie zużywał mniej energii cieplnej, a co za tym idzie – emitował mniej zanieczyszczeń do środowiska.

W ramach tego projektu przewidziano modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian oraz wymianę okien i drzwi. Na ten cel Szpital otrzymał niskooprocentowaną pożyczkę przekraczającą 615 tys. zł, co stanowi ponad 73% kosztów przedsięwzięcia.

82 tys. oszczędności rocznie

Prace termomodernizacyjne powinny zakończyć się do 30 czerwca br. Szacuje się, że przyniosą oszczędności na kosztach ogrzewania rzędu 82 tys. zł rocznie.

Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny