strategie rozwoju elektromobilności

Kolejne strategie rozwoju elektromobilności ze wsparciem

Prawie 300 tys. zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na kolejne strategie rozwoju elektromobilności. Przygotują je gminy: Tyczyn (woj. podkarpackie), Czemierniki (woj. lubelskie), Wiśniew (woj. mazowieckie) oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn (woj. łódzkie) jako podstawę do efektywnego korzystania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Strategie rozwoju elektromobilności w tych gminach mają powstać do końca czerwca 2020 r. Łącznie to już 145 dofinansowanych projektów – podkreśla Fundusz.

Dotacyjne umowy podpisano podczas konferencji NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów” 11 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Nasi beneficjenci zadeklarowali różnorodne elektrodziałania, które wpisują się w Program Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W szczególności chodzi o realizację celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – zauważył Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Co przewidują strategie rozwoju elektromobilności dla gmin Tyczyn, Czemierniki i Wiśniew?

W ramach planowanej strategii gmina Tyczyn zamierza utworzyć multimodalne centra przesiadkowe z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, a także wdrożyć system monitorowania ruchu na głównych węzłach komunikacyjnych. Ponadto w planach jest też pilotażowe wykorzystanie drona pozwalającego m.in. na monitoring zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Czemierniki zakłada m.in. budowę punktów ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej, wydzielenie miejsc postojowych na istniejących parkingach dla pojazdów elektrycznych, a także budowę instalacji fotowoltaicznej (PV). Ponadto w planach przewidziano budowę stacji pomiaru zanieczyszczeń i hałasu, opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z punktami ładowania oraz zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby gminy.

Z kolei celem strategii dla gminy Wiśniew jest rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Gmina zakłada stworzenie infrastruktury przyjaznej dla pojazdów elektrycznych, wsparcie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastrukturalnej, włączenie społeczeństwa i przedsiębiorców z terenu gminy w prace na rzecz rozwoju elektromobilności, a także stymulowanie popytu na rzecz elektrycznych środków transportu.

Trzy kolejne strategie rozwoju elektromobilności …

A co zawierają strategie rozwoju elektromobilności dla kolejnych gmin, które uzyskały dofinansowanie?

Gmina Skierniewice przewiduje promowanie wykorzystania oraz zakup różnych środków transportu opartych na napędzie elektrycznym (samochody, rowery, hulajnogi) i ładowania pojazdów elektrycznych (wiaty, ładowarki). Przewiduje także stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych w gminie i jej bezpośrednim otoczeniu oraz włączenie lokalnego społeczeństwa w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.

Natomiast strategia gminy Błaszki będzie miała wpływ na redukcję zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Zakłada się w niej zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w gminie oraz uatrakcyjnienie i ułatwienie poruszania się komunikacją publiczną. Przewidziano także promowanie współdzielenia się pojazdami oraz zwiększenie ruchu rowerowego. Realizacja strategii ma prowadzić do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach gminnych.

Najważniejsze działania miasta i gminy Działoszyn w ramach realizacji przyszłej strategii obejmują m.in. stworzenie zintegrowanej sieci transportowej dla elektrycznych pojazdów, stworzenie systemu ładowania pojazdów przy obiektach użyteczności publicznej, rozwój transportu publicznego w oparciu o pojazdy elektryczne (np. busy szkolne), czy też tworzenie szlaków turystycznych, miejsc rekreacji dla rodzin w oparciu o rowery elektryczne (z punktami ładowania i odpoczynku) wykorzystując potencjał turystyczny gminy.

Gepard II wspiera strategie rozwoju elektromobilności

Powyższe gminy są beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW Gepard II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, z którego na podstawie podpisanych umów otrzymają po 49 tys. zł (z wyjątkiem Tyczyna – 49,2 tys. zł).

Program kierowany jest do powiatów oraz gmin lub ich związków. Jego budżet wynosi do 12 mln zł. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Przy ustalaniu wysokości dofinansowania brana jest pod uwagę liczba mieszkańców. Dla małych i średnich wnioskodawców przewidziane jest wsparcie do 50 tys. zł, a dla dużych – do 100 tys. zł.

Nabór wniosków trwał od 15. października 2018 r. do 4. lutego br. Wpłynęło 240 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Wsparcie otrzyma 219 projektów. Obecnie trwa zawieranie umów z beneficjentami. Podpisano ich już 139 (plus sześć kolejnych wyżej opisanych).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny