Każdy ma głos

Oferta programowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotowana na lata 2015-2020, zawiera pięć programów priorytetów (w tym 25 działań). Mając na względzie potrzebę udziału w kreowaniu takiej oferty przez jej potencjalnych adresatów, NFOŚiGW zaprasza do konsultacji tego dokumentu.
 
Wszelkie przesłane sugestie związane z kształtem programów priorytetowych pomogą stworzyć ofertę, która będzie odpowiadała potrzebom i możliwościom odbiorców. Konsultacje potrwają do 25 sierpnia br.
 
Potencjalni beneficjenci będą mogli w przyszłej perspektywie finansowej ubiegać się o wsparcie w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnego gospodarowanie odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów oraz działań międzydziedzinowych ( w tym m.in. edukacji ekologicznej).
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu