KAWKA dla Torunia

Władze Torunia stawiają na ograniczanie niskiej emisji. 5 września br. w Urzędzie Miasta Torunia podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która oznacza przystąpienie przez miasto do realizacji zadań w ramach programu KAWKA.
 
wegiel
 
Miasto stawia sobie za cel zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń. Stanie się tak dzięki wymianie niskowydajnych kotłów węglowych na kotły gazowe, elektryczne i opalane ekogroszkiem. Ponadto zostanie obniżony poziom spalania węgla w celach grzewczych, co bezpośrednio przełoży się na redukcję emitowanych w procesie spalania zanieczyszczeń. Natomiast mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wymiany pieca opalanego paliwem stałym, a są zainteresowani obniżeniem emisji zanieczyszczeń, mogą wybrać kolektory słoneczne. Z kolei domy wielorodzinne, w których przeprowadzi się wymianę kotła węglowego na kocioł o wyższej sprawności, mogą także liczyć na termomodernizację.
 
Przy okazji realizacji projektu rozpoczęto również wdrażanie kampanii edukacyjnej, ukazującej zagrożenia wynikające z niskiej emisji i sposoby ich zapobiegania. Ma ona na celu zachęcenie torunian do przystąpienia do programu dofinansowania. Na podstawie danych zdobytych w ankietyzacji mieszkańców rozpoczęto również tworzenie bazy danych, która pozwoli na inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz śledzenie postępów w jej likwidacji.
 
Na podstawie: www.wfosigw.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu