Kasa na plan

Bolesławiec otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 66,4 tys. zł, jednak Miastu udało się pozyskać aż 85-procentową dotację na ten cel.
 
Zgodnie z założeniami, Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmie sektory zużycia energii w budynkach publicznych i niekomunalnych, produkcji energii i dystrybucji ciepła, oświetlenia ulicznego, transportu miejskiego i publicznego oraz (fakultatywnie) gospodarki odpadami.
 
W ramach opracowywanego Planu powstanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu. Opracowane zostaną również elementy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz.
 

Partner Portalu

Partner Portalu