Inwestycje dzięki SOWIE

Blisko 6 mln zł pochłonie inwestycja pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”. Jej realizacja jest możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji” SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Wysokość dotacji wynosi niemal 2,7 mln zł. Resztę uzupełnia pożyczka z NFOŚiGW (3,2 mln zł) oraz środki z budżetu miasta (56,2 tys. zł).
sowa-tychy
 
Projekt przewiduje modernizację 1150 opraw oświetleniowych oraz wymianę 850 słupów. W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie wymienionych 271 opraw na słupach trolejbusowych. W następnym etapie przeprowadzona będzie kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej dla 35 ciągów ulicznych, obejmująca wymianę 850 słupów wraz z okablowaniem.
 
W ramach zadania zamontowane zostanie oświetlenie LED-owe z systemem redukcji mocy. Szacuje się, iż w efekcie zmniejszy się roczne zużycie energii o 62% oraz emisja CO2 o ok. 418 Mg/rok. Istotnym rezultatem wdrożenia inwestycji będzie również poprawa parametrów oświetleniowych na ulicach miasta, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i każdego uczestnika ruchu drogowego.
 
Aby osiągnąć taki poziom oszczędności zostanie zastosowany tzw. inteligentny system sterowania i zarządzania oświetleniem zewnętrznym. Umożliwi on zdalne monitorowanie efektów ekologicznych poprzez sieć internetową. Zmodernizowane oświetlenie będzie spełniało europejską normę PN-EN 13201.
 
Na podstawie: www.tychy.pl

Partner Portalu

Partner Portalu