Innowacyjne technologie środowiskowe

Innowacyjne technologie środowiskowe z dofinansowaniem NFOŚiGW

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie.

Wsparcie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu Sokół.

Przyjmowanie wniosków w czwartym naborze rozpocznie się 3 grudnia 2018 r., a do rozdysponowania jest ponad 2 mld zł.

Innowacyjne technologie środowiskowe ze wsparciem z programu Sokół

Jak wskazuje NFOŚiGW, beneficjentami programu Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych mogą być tylko przedsiębiorcy.
Zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska), zrównoważona energetyka (KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo; KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); KIS nr 9: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

Czwarty nabór w programie Sokół zakończy go 28 lutego 2019 r. W tym czasie zaplanowano szkolenia dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków. Ich terminy zostaną podane na stronie internetowej Narodowego Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.

W programie przewidziano dofinansowanie bezzwrotne w formie dotacji (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki (dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożenia technologii). Budżet wynosi ponad 2 mld zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl