innowacyjne przetwarzanie odpadów

Innowacyjne przetwarzanie odpadów ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 78 mln zł dofinansowania na budowę zakładu utylizacji odpadów poubojowych.

Pożyczka będzie realizowana z programu „5.11.1 Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 1) Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

NFOŚiGW i innowacyjne przetwarzanie odpadów

Beneficjentem wsparcia jest firma z Pelplina, która w ramach projektu wybuduje innowacyjny zakład utylizacyjno-produkcyjny. Instalacja będzie się charakteryzowała ograniczonym do minimum zapotrzebowaniem na energię elektryczną, wodę i gaz. Będzie możliwe dzięki wykorzystaniu technologii niskotemperaturowego renderingu. Głównym celem jest zastosowanie innowacyjnych linii przetwarzania odpadów przemysłu przetwórstwa mięsnego. Dzięki wykorzystaniu technologii niskotemperaturowej (LTWR), produkcji biogazu oraz technologii spalania odorów pozwolą one na uzyskanie mączek mięsno-kostnych, kostnych, z piór drobiowych oraz z krwi o podwyższonej zawartości białka i czystych tłuszczy pochodzenia zwierzęcego. Jednocześnie zapewniona ma być minimalizacja oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych” podpisana została 4 października br.

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 104 mln zł, z czego kwota dofinansowania z programu Sokół wyniesie ponad 78 mln zł.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. pixabay.com

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny