innowacyjne projekty

UE zainwestuje kilka milionów euro w innowacyjne projekty czystych technologii

Unia Europejska (UE) przeznaczyła 3,6 mld euro na innowacyjne projekty czystych technologii. Pieniądze pochodzą z handlu uprawnieniami do emisji – poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP). Komisja Europejska (KE) przyznała te pieniądze na 41 projektów. Koncentrują się one na planie REPowerEU i zmniejszeniu importu rosyjskich paliw kopalnych. Źródłem finansowania jest unijny fundusz innowacyjny – dodała PAP.

Innowacyjne projekty czystych energii to duży rynek

Zgodnie z komunikatem PAP, sektory przemysłu objęte finansowaniem to cement, stal, biopaliwa, paliwa lotnicze, energia wiatrowa oraz słoneczna i wodór odnawialny. Projekty będą realizowane w 15 państwach UE i Norwegii. Chodzi o: Austrię, Belgię, Chorwację, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Grecję, Irlandię, Niemcy, Włochy, Portugalię i Szwecję. Mają zapobiec emisji 221 mln ton CO2 w ciągu pierwszych 10 lat.

Jak przekazała PAP, temat dekarbonizacji objął osiem projektów o wartości 1,4 mld euro. Dotyczą rafinerii oraz sektora cementu i wapna i będą realizowane w siedmiu państwach. Są to: Belgia, Chorwacja, Grecja, Holandia, Niemcy, Portugalia i Szwecja.

Na temat elektryfikacji przemysłu i wodoru składa się 13 projektów o wartości 1,2 mld euro. Dotyczą one produkcji wodoru odnawialnego i jego wykorzystania w przemyśle chemicznym, rafineriach i sektorze stali. Będą realizowane w dziewięciu krajach: Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwecji i Norwegii.

Sfera produkcji z wykorzystaniem czystych technologii objęła 11 projektów o wartości 800 mln euro. Dotyczą produkcji elektrolizerów, baterii (w tym recyklingu) i paneli i modułów fotowoltaicznych. Będą realizowane w siedmiu państwach: Belgii, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Niemczech, Szwecji i Norwegii.

Obszar projektów pilotażowych średniej wielkości to dziewięć projektów o wartości 250 mln euro. Dotyczą energii wiatrowej, energii mórz i oceanów, chemikaliów, sektora szklarskiego, wychwytywania CO2 i e-paliw. Będą realizowane w dziewięciu krajach: Czechach, Danii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech i Norwegii.

Jak poinformowała PAP, projekty zostały ocenione na podstawie pięciu kryteriów. To zdolność do ograniczenia emisji, innowacyjność, dojrzałość operacyjna, finansowa i techniczna, skalowalność i opłacalność.

Jeden z największych funduszy na świecie

Według informacji z PAP, fundusz innowacyjny unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji jest jednym z największych na świecie, jeśli chodzi o programy finansowania wdrażania innowacyjnych technologii o zerowej emisji netto. Jest on jednym z kluczowych narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Ma pomóc przedsiębiorstwom inwestować w czystą energię. Jego celem jest także wprowadzenie na rynek technologii, które są zdolne do obniżenia emisyjności europejskiego przemysłu przy jednoczesnym wspieraniu jego konkurencyjności.

Fundusz innowacyjny jest wdrażany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewnia pomoc w opracowywaniu obiecujących projektów – dodała PAP.

Na podstawie: pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny