II edycja Zielonego Budżetu

II edycja Zielonego Budżetu ruszyła w Katowicach

26. kwietnia br. ruszyła II edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 mln zł na realizację zielonych pomysłów w mieście – zaznacza Urząd Miasta w Katowicach (UM). Katowiczanie mogą zgłaszać swoje pomysły do 27 maja br.

II edycja Zielonego Budżetu – odpowiedź na oczekiwania mieszkańców

Katowiczanie najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Jest on podobny do „zwykłego” budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków oraz ich weryfikacji. Pula 3 mln zł została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pierwsza edycja Zielonego Budżetu pokazała, że katowiczanie mają wiele pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Wierzę, że również tegoroczna wiosna przyniesie podobne rezultaty – dodał prezydent.

Jakie środki przewiduje II edycja Zielonego Budżetu? I na co można je wydać?

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty od 26 kwietnia do 27 maja, a następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln zł, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. zł przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadnia dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych oraz systemowej opieki dla starych drzew. Katowicki magistrat dodaje, że można również zgłaszać projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt czy warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Wystartowała II edycja Zielonego Budżetu, a jak wyglądała pierwsza edycja?

Podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 128 wniosków, z czego ostatecznie do realizacji wybrano 54 z nich o wartości blisko 2 mln zł. Wśród wybranych projektów znalazły się chociażby takie, jak zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, a także ogród deszczowy w Brynowie. Do dofinansowania zakwalifikowano także nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej. Wsparcie uzyskały również projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich na terenie Ligoty-Panewnik czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach i dla dorosłych. Decyzją prezydenta niewykorzystany w tej procedurze ponad 1 mln zł zostanie przeznaczony na nowe zielone inwestycje w mieście.

Z rozwiązania jakim jest Zielony Budżet wciąż korzysta niewiele miast w kraju, a oprócz Katowic są to m.in. Lublin czy Białystok – podkreśla UM.

Informacje na temat procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. UM Katowice

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny