54 projekty do realizacji

I edycja Zielonego Budżetu i 54 projekty do realizacji

We wrześniu mieszkańcy Katowic poznali nie tylko informacje o zadaniach wybranych w głosowaniu w budżecie obywatelskim, ale również listę projektów wybranych w Zielonym Budżecie miasta Katowice. Do jego pierwszej edycji złożono 128 projektów, spośród których do realizacji w przyszłym roku wybranych zostało 54 o wartości blisko 2 mln zł – informuje Urząd Miasta Katowice (UM).

54 projekty do realizacji – mieszkańcy najlepiej wiedzą czego potrzeba

Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. W ostatnich latach coraz częściej słyszałem od katowiczan, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie ekoprojektów. Dlatego zdecydowałem, by właśnie w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić Zielony Budżet. Projekty złożone przez mieszkańców bardzo się nam spodobały. Zrealizujemy aż 54 propozycje, które w najlepszy sposób będą się wpisywać w proekologiczny rozwój naszego miast – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak zaznacza UM, w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy mogli zgłaszać projekty z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty były weryfikowane od strony formalnej i merytorycznej, a ostatecznego wyboru zadań do realizacji dokonał zespół ekspertów złożony z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i urzędników. W jego skład weszli m.in. specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska UM, a także dr hab. Edyta Sierka z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański z Politechniki Śląskiej i Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty.

54 projekty do realizacji, w tym cztery pomysły ogólnomiejskie

Ostatecznie wybrano 54 projekty, z czego cztery to pomysły ogólnomiejskie, a 50 ma charakter lokalny. – Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym czy też urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką. Z kolei we wschodnich dzielnicach miasta – Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, w ramach jednego wniosku, pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W Brynowie powstanie ogród deszczowy, a w Kostuchnie łąka kwietna. Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja oznacza wsparcie dla zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach i dodaje, że będą to m.in. projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich (sikorek, szpaków i wróbli) na terenie Ligoty-Panewnik oraz Wełnowca-Józefowca, a także montaż hoteli dla owadów w dzielnicy Koszutka.

54 projekty do realizacji, a wśród nich także edukacyjne

Wśród propozycji mieszkańców pojawiły się również te o charakterze edukacyjnym – wskazuje UM i dodaje, że zajęcia z zakresu zero waste będą przygotowywali uczniowie klas 8, dzięki ogólnomiejskiemu projektowi „Zielona Szkoła – edukujemy ekologicznie”. Podobne ekowarsztaty dla dorosłych, mające zwiększyć świadomość ekologiczną i kształtowanie dobrych nawyków w zakresu recyklingu i oszczędzania zasobów, zostaną zrealizowane dzięki projektom w Ligocie-Panewnikach i Zawodziu. Z kolei w Piotrowicach-Ochojcu zainicjowany zostanie Otwarty Klub Przyrodnika, czyli cykl zajęć edukacyjno-przyrodniczych.

Niewykorzystane środki przeznaczone na „zielone inwestycje”

W ramach puli finansowej Zielonego Budżetu nie zostały zagospodarowane środki w wysokości ponad 1 mln zł, co wynika z podziału środków na poszczególne dzielnice, liczby złożonych wniosków i oceny zespołu ekspertów. Jednak decyzją prezydenta środki te pozostaną w strefie „zielonych inwestycji” w Katowicach. – Podjąłem decyzję, że te środki nie przepadną i nie wrócą do budżetu miasta na inne zadania, tylko zostaną przeznaczone na zielone projekty realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej. Milion złotych zostanie przeznaczony m.in. na nasadzenie nowych drzew na rynku i ul. 3 Maja. W ramach tej kwoty zostaną też zrealizowane projekty ogólnomiejskie z Zielonego Budżetu, które co prawda nie zmieściły się w puli środków, ale zyskały uznanie komisji ekspertów. Mam tu na myśli obsadzenie bluszczem muru kolejowego w centrum, miasta czy też zakup tomografu do badania drzew – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zielony Budżet w niewielu miastach Polski

Przy okazji magistrat przypomina, że Katowice są jednym z niewielu miast w Polsce, które zdecydowały się wprowadzić Zielony Budżet. Katowickie rozwiązania wzorowane były m.in. na pozytywnych doświadczeniach Lublina, który jako pierwszy w Polsce, w 2016 r., uruchomił Zielony Budżet. Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2021 r. została opublikowana na stronach internetowych konsultacji społecznych miasta Katowice oraz Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice