NFOŚiGW POL-ECO-SYSTEM

NFOŚiGW i POL-ECO-SYSTEM

Już niebawem Poznań na krótki czas stanie się najbardziej ekologicznym miastem w Polsce. Nastąpi to za sprawą kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, które w dniach 17-19 października br. odbędą się w Poznaniu.

Tradycyjnie w trakcie tego wydarzenia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie prowadził działania mające ma celu przekazanie jak najwięcej informacji o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na proekologiczne inicjatywy.

NFOŚiGW zaprasza na POL-ECO-SYSTEM

Wśród działań Funduszu na targach znajdzie się dzień informacyjno-szkoleniowy z udziałem kilkuset obecnych i przyszłych beneficjentów. Odbędzie się również seminarium na temat gospodarki wodno-ściekowej, konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW oraz trzy panele dyskusyjne. Panele te będą dotyczyć innowacji, wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, a także współpracy transgranicznej z Ukrainą.

W tym roku Narodowy Fundusz zaprasza do pawilonu 15 na terenie poznańskich targów, gdzie na odwiedzających czekać będzie edukacyjno-informacyjna ekosfera. Zapisy na funduszowe szkolenia – po przyjęciu kilkuset zgłoszeń – zostały już zamknięte, ale wstęp na seminarium i panele dyskusyjne jest otwarty dla wszystkich chętnych – zaznacza NFOŚiGW.

Pięć szkoleń tematycznych Fundusz zaplanował w przeddzień targów, 16 października. Zainteresowani pozyskaniem środków z NFOŚiGW oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogli zapisać się na spotkania dotyczące kilku zagadnień. Szkolenia związane są z tematyką oferty finansowanej i wsparcia doradczego z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, wnioskowania o dofinansowanie z programu LIFE w ramach podprogramów na rzecz środowiska i klimatu, kompleksowego wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz unijnej pomocy w obszarze poprawy jakości środowiska miejskiego i gospodarki odpadami komunalnymi. Szkolenia poprzedzi wprowadzające spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Banku Ochrony Środowiska oraz NFOŚiGW.

Gospodarka wodno-ściekowa oraz innowacje

Tego samego dnia (16 października) Fundusz zaprasza (w godz. 13:00-16:00) na otwarte seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” z udziałem reprezentantów polskich biur projektowych, firm producenckich i wykonawczych, posiadających doświadczenie w realizacji inwestycji, które będą omawiane przy tej okazji. Celem seminarium jest zidentyfikowanie zagadnień i obszarów, w których możliwe i zasadne jest wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym.

Ekodyskusje o innowacjach i nie tylko

Narodowy Fundusz aktywny będzie także w ramach trzech paneli. Dwa pierwsze odbędą się 17 października, a trzeci – 18 października.

„NFOŚiGW wspiera innowacje” – to tytuł wtorkowego spotkania, które odbędzie się w godzinach 14:30-17:00. Rozmawiać na ten temat będą: prof. Tomasz Popławski (członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW), Artur Michalski (zastępca prezesa NFOŚiGW), Izabela Ratman-Kłosińska (reprezentująca Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych), Aleksander Sobolewski (reprezentujący Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), Sebastian Bodzenta (prezes Zarządu BOŚ – Eko Profit) oraz przedstawiciel spółki „Procesy Inwestycyjne”. Dyskusję moderować będzie Krystian Szczepański.

Równolegle (w tych samych godzinach, ale w innej sali na terenie pawilonu 15). toczyć się będzie debata pt. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – założenia, realizacje, zamierzenia rozwojowe projektu”, prowadzona przez Wacława Bilnickiego z NFOŚiGW. Udział w spotkaniu zapowiedzieli: Anna Żyła (główny ekolog Banku Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Lidia Wolska (reprezentująca Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz reprezentant Ministerstwa Energii.

Ostatnie panelowe spotkanie – pt. „Osiągnięcia i perspektywy współpracy transgranicznej z Ukrainą w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ściekowej z udziałem NFOŚiGW” – odbędzie się w środę (w godz. 12:00-13:30). Rozmowę moderować będzie Wojciech Stawiany (reprezentujący NFOŚiGW), a w dyskusji udział wezmą Mariusz Gajda (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), Kazimierz Kujda (prezes Zarządu NFOŚiGW), Anna Czyżewska (dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW), Leszek Buller (dyrektor Centrum Projektów Europejskich), Leszek Karski z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), Ruslan Hrechanyk (dyrektor Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych, Urzędu Lwowskiego Obwodu Administracyjnego) oraz Dmytro Vankovych z Wodociągów Lwowskich.

Przedstawiciele Funduszu będą uczestniczyć również w dniu norweskim (18 października), szczególnie w kontekście zaprezentowania rezultatów wybranych przedsięwzięć beneficjentów NFOŚiGW realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Specjalnie na targi przygotowywany jest też przez pracowników NFOŚiGW pierwszy numer nowego kwartalnika, którego celem będzie informowanie szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza beneficjentów, o działalności Narodowego Funduszu.

Spotkanie z mediami

Jak co roku, Zarząd NFOŚiGW, podczas targów spotka się także z mediami. Podczas konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek, 17 października o godz. 10:00 zostaną przedstawione kierunki odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Będą więc podsumowania, plany i perspektywy. Akredytacje na konferencję prasową zbierane są mailowo (rzecznik@nfosigw.gov.pl).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny